Wij omarmen uw
business en weten
waar de kansen liggen

Een groot deel van de in Nederland opererende franchisegevers is aangesloten bij de NFV. Het ledenbestand, bestaande uit franchisegevers en geassocieerde leden, omvat vrijwel alle branches in de detailhandel, de dienstverlening, de horeca en de zorg.

De NFV is naast ‘keurmerk’ en vraagbaak gesprekspartner voor overheden en dienstverlenende organisaties, zoals het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en onderzoeksinstellingen.

Word lid

De lidmaatschapsvoorwaarden

De NFV verleent haar keurmerk aan franchisegevers onder de volgende voorwaarden:

 • Een duidelijk ontwikkelde formule
 • Minimaal twee jaar franchisen
 • Tenminste één succesvolle pilotvestiging operationeel
 • Tenminste twee franchisenemers
 • Gevestigd in Nederland
 • Deponering van merknaam/handelsnaam
 • Franchiseovereenkomst goedgekeurd door NFV
 • Goed geregelde communicatie en overdracht knowhow
 • Acceptabele financiële voorwaarden als entreegeld, franchisefee en reclamebijdragen
 • Onderschrijving en toepassing van de Europese Erecode inzake franchising
 • Overeenkomst in overeenstemming met Wet franchise
 • Schriftelijke voorinformatie voor kandidaat franchisenemers
 • Er is een profielschets voor franchisenemers
 • Een acceptabel ondernemersinkomen
 • Handboek aanwezig met gedetailleerde instructies
 • Voortdurende ondersteuning en begeleiding van de franchisenemers
 • Voortdurend onderhoud en ontwikkeling van de formule

Overtuigd? Sluit u aan bij de vereniging!

Via de NFV kunt u als lid en belanghebbende uw stem laten horen bij de goede ontwikkeling van franchising in Nederland en zelfs op internationaal niveau. Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap kunt u hier downloaden.

Contributies

Contributie voor het verenigingsjaar 2024 bedraagt excl. BTW:

t/m 5 franchisevestigingen €    587,-
6 t/m 10 franchisevestigingen €    878,-
11 t/m 25 franchisevestigingen € 1.171,-
26 t/m 50 franchisevestigingen € 1.756,-
51 t/m 75 franchisevestigingen € 2.342,-
76 t/m 100 franchisevestigingen € 2.927,-
101 t/m 150 franchisevestigingen € 3.513,-
Meer dan 150 franchisevestigingen € 5.268,-

Geassocieerd lidmaatschap
Naast het lidmaatschap voor franchiseorganisaties kent de NFV een geassocieerd lidmaatschap voor (rechts-)personen die zich beroepsmatig bezighouden met advisering en financiering van franchisegevers en franchisenemers. Het geassocieerd lidmaatschap van deze adviseurs wordt verleend op grond van hun bewezen franchisekennis, ervaring en functie. Het aanvraagformulier voor het geassocieerd lidmaatschap kunt u hier downloaden.

Contributie voor geassocieerde leden voor het verenigingsjaar 2024 bedraagt excl. BTW:

Geassocieerd lidmaatschap € 1.732,-

Opzeggen lidmaatschap NFV
Opzegging van het lidmaatschap  van de NFV dient aangetekend, met bericht van ontvangst, te geschieden en is uitsluitend mogelijk tegen het einde van het lopende kalenderjaar met in achtneming van een termijn van tenminste 3 (drie) maanden. Een opzegging , gedaan met een kortere termijn , wordt geacht te zijn gedaan tegen het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Statuten Nederlandse Franchise Vereniging

Meer weten over de mogelijkheden en spelregels van franchising?

Neem dan contact met ons op of word lid van de NFV.

Aangesloten leden

Bekijk al onze leden

Samen sterker!
Deze aangesloten franchiseformules leveren het bewijs.