Creëer samen een sterker zakelijk potentieel.

Voorwaarden Franchising

Niet op iedere vorm van samenwerking tussen ondernemers is franchise. Wil van franchise sprake zijn, zal minimaal aan de volgende voorwaarden voldaan moeten worden :

 • het bestaan van een zakelijk concept (de formule), waarbij de franchisegever,  de eigenaar van het concept, knowhow overdraagt aan de franchisenemer (knowhow over het uitgeteste productaanbod, inkoop, marktonderzoek, gemeenschappelijke reclame, logistieke diensten, administratie, automatisering etc.);
 • het gebruik van een handelsnaam en / of merk domeinnaam, gebruik van herkenbare kleurencombinaties en /of -inrichtingen, logo’s ten behoeve van uniformiteit en uitstraling;
 • voortdurende ondersteuning en begeleiding maar ook controle van de franchisenemer door de franchisegever om de identiteit en imago van de franchiseorganisatie te bewaken en te behouden;
 • het bestaan van een formulehandboek waarin de werking van de franchiseformule gedetailleerd is beschreven;
 • een min of meer duurzame relatie tussen partijen, waarbij een periode van vijf jaar of langer met name in de retail, gebruikelijk is;
 • duidelijk omschreven spelregels, waarbij de rechten en verplichtingen van beide partijen zijn weergegeven: een schriftelijke overeenkomst heeft sterk de voorkeur en is ook gebruikelijk;
 • er moet sprake zijn van juridische en economisch zelfstandige partijen;
 • doorgaans is er sprake van een vergoeding die de franchisenemer betaalt aan de franchisegever voor het gebruik van de formule, zoals entreefee, franchisefee, marketing- en reclamefee etc.

Is aan bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan wordt gesproken van "business format franchising".

Overige kenmerken
Er bestaan ook kenmerken die niet specifiek behoren tot de kenmerken van franchise, maar veelal wel zijn terug te vinden binnen franchiseformules:

 • een exclusief toegewezen verzorgingsgebied
 • concurrentiebeding
 • afnameverplichtingen
 • gezamenlijke marketingactiviteiten
 • centrale inkoop
 • gemeenschappelijke regels omtrent gebruik websites
 • verbod om bij medefranchisenemers werknemers te werven
 • verbod om reclame te maken in het verzorgingsgebied van een medefranchisenemer
 • ondersteuning door franchisegever op allerlei minder bedrijfsgerelateerde gebieden, zoals afsluiten van een collectieve verzekering, financieringsarrangementen etc.

Meer weten over de mogelijkheden en spelregels van franchising?

Neem dan contact met ons op of word lid van de NFV.

Actueel

Aangesloten leden

Bekijk al onze leden

Samen sterker!
Deze aangesloten franchiseformules leveren het bewijs.