Cosly.com

Voorwaarden Franchising


Voorwaarden franchising
Niet op iedere vorm van samenwerking tussen ondernemers mag het predikaat franchising worden geplaktWil van franchising sprake zijn, zal minimaal aan de volgende voorwaarden moeten zijn voldaan:

 • het bestaan van een zakelijk concept (de formule), waarbij de franchisegever,  de eigenaar van het concept, knowhow overdraagt aan de franchisenemer
 • (knowhow over het uitgeteste productaanbod, inkoop, marktonderzoek, gemeenschappelijke reclame, logistieke diensten, administratie, automatisering etc.)
 • het gebruik van een handelsnaam en / of merk domeinnaam, gebruik van herkenbare kleurencombinaties en /of –inrichtingen, logo’s ten behoeve van uniformiteit en uitstraling
 • voortdurende ondersteuning en begeleiding maar ook controle van de franchisenemer door de franchisegever om de identiteit en imago van de franchiseorganisatie te bewaken en te behouden
 • het bestaan van een formulehandboek waarin de werking van de franchiseformule gedetailleerd is beschreven
 • een min of meer duurzame relatie tussen partijen, waarbij een periode van vijf jaar of langer met name in de retail, gebruikelijk is
 • duidelijk omschreven spelregels, waarbij de rechten en verplichtingen van beide partijen zijn weergegeven: een schriftelijke overeenkomst heeft sterk de voorkeur en is ook gebruikelijk.
 • er moet sprake zijn van juridische en economisch zelfstandige partijen
 • doorgaans is er sprake van een vergoeding die de franchisenemer betaalt aan de franchisegever voor het gebruik van de formule, zoals entreefee, franchisefee, marketing- en reclamefee etc.

Is aan bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan wordt gesproken van "business format franchising".

Overige kenmerken
Naast bovenstaande voorwaarden/kenmerken bestaan er ook allerlei andere kenmerken die niet behoren tot de wezenskenmerken van franchise maar wel dikwijls zijn terug te vinden in de franchiseformules.

De volgende kenmerken zijn te noemen:
 • Een exclusief toegewezen verzorgingsgebied
 • Concurrentiebeding
 • Afnameverplichtingen
 • Gezamenlijke marketingactiviteiten
 • Centrale inkoop
 • Gemeenschappelijke regels omtrent gebruik websites
 • Verbod om bij medefranchisenemers werknemers te werven
 • Verbod om reclame te maken in het verzorgingsgebied van een medefranchisenemer
 • Ondersteuning door franchisegever op allerlei minder bedrijfsgerelateerde gebieden, zoals afsluiten van een collectieve verzekering, financieringsarrangementen etc.


Uit vorenstaande omschrijving blijkt duidelijk wat de rol van een franchisegever is voor de gehele organisatie en waarbij de wil van franchisenemer om samen te werken en diens inbreng daarbij van groot belang is.

Cosly.com