Cosly.com

Verzekering


Als de franchisenemer zich uiteindelijk heeft gevestigd, zal hij dit ongetwijfeld doen met de bedoeling deze vorm van ondernemen voor langere tijd uit te oefenen. Om de continuïteit van zijn onderneming te waarborgen is het van groot belang dat alle risico's in kaart gebracht worden. 

Een deel van deze risico's kan de franchisenemer zelf ondervangen door de wijze van bedrijfsvoering en het treffen van preventieve maatregelen. Tegen de overblijvende risico's kan hij zich verzekeren met een verzekeringsarrangement dat geheel is afgestemd op de franchise-organisatie waar hij deel van uitmaakt, maar ook op zijn eventuele wensen. Hierdoor kan de franchisenemer zich blijven concentreren op de kernactiviteiten van zijn onderneming.

Voor een op franchisenemers afgestemd verzekeringspakket kunt u terecht bij enkele adviseurs, geassocieerde leden van de NFV.

Cosly.com