Samen sterker door franchise.

Uw belangen staan voorop

De NFV is een vereniging die met een mix van dienstverlenende en beïnvloedende activiteiten de belangen van haar leden behartigt. Met en voor onze leden hanteren wij een transparant en betrouwbaar toelatingsbeleid, voeren we actief lobby, delen we specifieke branchekennis en treden we op als gesprekspartner voor politiek en media.

Waar wij voor staan

Al sinds 1972 staat bij alles wat wij doen als belangenbehartiger en vraagbaak ons hoofddoelstelling voorop: het bevorderen van een gezonde, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van franchising in Nederland.

Wij dragen actief zorg voor een keurmerk dat van waarde is voor franchisegevers voor vandaag en morgen. Daarnaast ontwikkelen en onderhouden we een netwerkplatform dat waardevolle kennisdeling biedt en onze leden vooruit helpt.

Groeiend ledenbestand

Ons ledenbestand bestaat uit circa 200 franchisegevers en 50 kennispartners en is groeiende. Uiteraard zijn wij als overkoepelende belangenorganisatie aangesloten bij de Europese Franchise Federatie (EFF) en de World Franchise Council (WFC).

Medewerkers

Charlotte Oude Reimer

Directeur

Marjolijn Keijzer

Secretaresse

Angélique van de Kraats

Communicatie a.i.

Bestuur

Boris van der Ham

Voorzitter

Crijn Janssen

Bestuurslid

Rob Hogervorst

Bestuurslid

Theodoor Ludwig

Bestuurslid

Charlotte Bosch

Bestuurslid

Pim Dirckx

Bestuurslid

Jeremy Loerakker

Bestuurslid