Cosly.com

Over Franchising


Ontwikkeling franchising
De firma Singer richtte een eerste netwerk op voor de verdeling en het onderhoud van naaimachines dat steunde op een samenwerking met onafhankelijke wederverkopers. General Motors kende aan zijn franchisenemers een exclusief gebied toe waarbinnen zij de voertuigen mochten verkopen. In Europa lanceerde een Franse firma een nationaal netwerk voor de verspreiding van breiwol van het merk Pinguin. Deze activiteiten zijn te beschouwen als de eerste vormen van franchising.

Na WO II noopte de opkrabbelende economie tot samenwerking van bedrijven. Enkele voorbeelden van franchiseketens die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan en die nog steeds succesvol op de markt aanwezig zijn:

Bruna, opgericht 1868, franchisegever sinds 1949
Febo, opgericht 1941, franchisegever sinds 1960 en
Hema, franchisegever sinds 1958.

Op allerlei manieren en onder velerlei namen werd franchising als samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers overgenomen maar niet op iedere vorm van samenwerking mag het predicaat franchising worden geplakt!

Definitie
Enkele van de meest gangbare definities zijn: "Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers."

"Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers."

Wil derhalve een formule zich terecht sieren met het predicaat "franchise", dan zal aan alle in de definities genoemde elementen voldaan moeten worden.

In bijna alle sectoren, detailhandel, persoonlijke en zakelijke dienstverlening, horeca en vervoersdiensten, komt franchising voor. Als commerciële samenwerkingsvorm neemt franchising in populariteit toe en de afgelopen tien jaar is het aantal franchisevestigingen zelfs meer dan verdubbeld.
wij omarmen uw business en weten waar de kansen liggen.

Lidmaatschap NFV

Meer informatie over het lidmaatschap van NFV kunt u hier nalezen. 
Lid worden »

Cosly.com