Cosly.comNog geen lid van de NVF?
Meld u dan nu aan als lid en profiteer van de voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt:

 • Deelname aan ledenbijeenkomsten zoals themadagen, workshops, seminars. Unieke gelegenheden om contacten te leggen met medefranchisegevers en adviseurs.
 • Toetsing en goedkeuring van uw franchiseovereenkomst (eenmalige bijdrage).
 • Periodieke (vijfjaarlijkse) toetsing van uw franchiseovereenkomst (gratis).
 • Uw formule en bedrijfsprofiel vermeld op de NFV-site op meerdere plaatsen. Een probaat middel om kandidaat franchisenemers te werven.
 • Link naar uw eigen site.
Via deze link kunt  u zich aanmelden

Dit zijn slechts enkele van de voordelen die het lidmaatschap inhoudt. Meer informatie op http://www.nfv.nl/lid-worden/

NFV


Bijna alle beroepen en dienstverleningen zijn vertegenwoordigd in invloedrijke brancheverenigingen. Dat is een goede zaak: zulke verenigingen behartigen specifieke belangen van zo'n branche, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden (CAO's).

Daarnaast is er echter behoefte aan een overkoepelende belangenvereniging die franchise als samenwerkingsmogelijkheid tussen zelfstandige ondernemers stimuleert, controleert en promoot. De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie van franchise in Nederland en vertegenwoordigt het merendeel van de toonaangevende franchisegevers (food, non-food, dienstverlening, horeca en gezondheidszorg).

Doelstellingen zijn:
 • het bevorderen van de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising
 • kennisbundeling en kennisoverdracht
 • voorlichting en orientatie op franchise mogelijkheden
 • contacten met andere instellingen en overheden op het gebied van franchising
 • advies over algemeen juridische en commerciele aspecten van franchising

De belangrijkste activiteiten zijn:
 • het organiseren van seminars en congressen
 • toetsing van franchisecontracten voor leden
 • kwaliteitsbewaking
 • conflictbemiddeling
 • uitgave van het NFV informatie bulletin

Het NFV-bestuur is als volgt samengesteld:    
B. (Boris) van der Ham (voorzitter)
W. (Willem) Spierenburg (vicevoorzitter), Ahold Delhaize
M. (Maarten) van Hasselt (penningmeester), SNS Bank 
R. (Rob) Hogervorst, Febo
C. (Crijn) Janssen, Straetus Incasso
M. (Marjolein) de Neef, iQ Coaches
mr. Th. (Theodoor) R Ludwig, Ludwig & Van Dam Advocaten 

Directeur: Jos Burgers

De Europese Franchise Federatie (EFF)
Evenals de franchiseverenigingen in vrijwel alle Europese landen is de NFV lid van de European Franchise Federation (EFF), gevestigd in Brussel. De hieruit voortvloeiende samenwerking met Franchiseverenigingen in de Europese lidstaten zorgt voor wederzijdse kennisoverdracht en uitwisseling van gedachten. De EFF onderhoudt op regelmatige basis nauwe contacten met de Europese Commissie in Brussel. Aangezien Europese richtlijnen meer en meer gezichtsbepa¬lend zijn voor de ontwik¬keling van franchising in de individuele lidstaten, is het van groot belang, dat de stem van de NFV gehoord wordt door middel van het lidmaatschap van de EFF.  De NFV is ook rechtstreeks vertegenwoordigd in het "Legal Committee" van de EFF. De juristen, verenigd in dit Committee, buigen zich voortdurend over juridische aspecten betreffende franchising in Europees en zelfs mondiaal verband. meer informatie op:http://www.eff-franchise.com/

De samenstelling van de policy board van de EFF in 2012 kunt u hier nalezen. 

World Franchise Council
De NFV is ook aangesloten bij de World Franchise Council, waarbij nationale franchise verenigingen uit vele landen en continenten zijn aangesloten. De WFC beoogt een forum te zijn waar supranationale problemen kunnen worden besproken. Te denken valt bijvoorbeeld aan juridisch-technische en bedrijfseconomische obstakels die bedrijven tegenkomen bij het exporteren van hun formule.
Ook komt het voor dat op nationaal niveau wetgeving wordt ontwikkeld die zo eenzijdig is dat bijsturing gewenst is. De WFC legt dan de betreffende regering haar zienswijze voor en tracht daardoor “corrigerend” op te treden.

Contactgegevens:
Nederlandse Franchise Vereniging
Vaartweg 180
1217SZ Hilversum
Telefoon: +31(0)35 624 23 00
Fax: +31(0)35 624 91 94
E-mail: franchise@nfv.nl

(KvK Hilversum 40343202)

Grotere kaart weergeven

U heeft een vraag over franchising?

Wij beantwoorden uw vraag graag! Bekijk eerst even de vraagbaak of uw vraag al vaker gesteld is.

Verstuur

 

Cosly.com