Cosly.com

Wet franchise definitief per 1 januari 2021

03 December 2020


Officieel bij Koninklijk Besluit is nu vastgelegd dat de Wet franchise per 1 januari 2021 in werking treedt.

De officiële bekendmaking is hier te lezen.

De Wet franchise heeft als doel om in de franchiseovereenkomst tussen franchisegever en zijn franchisenemers een aantal onderwerpen in de samenwerking wettelijk vast te leggen. Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar voor de lopende franchiseovereenkomsten m.b.t. artikel 920 en 921. Dit gaat dan om de goodwill regeling, het post contractueel concurrentiebeding en instemmingsrecht. De overige wetsartikelen gaan direct in. Voor de nieuwe franchiseovereenkomsten (gesloten na de inwerkingtreding van de wet) geldt geen overgangstermijn en is direct de volledige wet van toepassing.

De Wet franchise legt de nadruk op vier onderdelen:
1. De precontractuele fase, met uitwisseling van informatie.
2. Tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
3. Overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.
4. De beëindiging van de franchisesamenwerking.

NFV is actief om deze kennis te ontsluiten en over te dragen aan zowel leden als aan andere betrokkenen in de franchisesector. Daarom organiseren wij met enige regelmaat webinars over verschillende onderdelen van de Wet franchise. Zo staat er een webinar gepland op vrijdag 11 december met specifieke aandacht voor afspraken bij tussentijdse wijzigingen en de informatievoorziening.

Samen sterker door franchise
De NFV is de enige vereniging in Nederland die zich, op een non-profit basis, enkel en alleen met franchise bezighoudt. Vanuit dit gegeven bevordert zij de verdere groei van betrouwbare, professionele en daardoor succesvolle franchise. Hier kunnen alle bij franchise betrokken partijen hun voordeel mee doen, want we staan tenslotte samen sterker.

« Terug naar het overzicht

Overig Nieuws

Cosly.com