Cosly.com

Tweede Kamer stemt in met Wet Franchise

16 Juni 2020


Vanmiddag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel franchise aangenomen. De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) staat positief kritisch tegenover het wetsvoorstel, maar vindt dat op een aantal punten de wet moeilijk uitvoerbaar is. Het is nu aan de Eerste Kamer daar kritisch naar te kijken.

De NFV heeft steeds een constructieve rol gespeeld om te zorgen dat er een evenwichtige en in de praktijk werkbare Wet Franchise tot stand zou komen. Door onze inbreng is de wet beter toe te passen, en is een beperkt aantal elementen die innovatie tegenhouden aangepast. Vooral de precontractuele informatieverplichting is een goede zaak en ook het gegeven dat er afspraken gemaakt moeten worden over (de toerekening van) goodwill en het non-concurrentiebeding heeft onze steun. De motie die vandaag ook is aangenomen met als onderdeel ‘periodiek overlegorgaan’ tussen franchisegevers- en franchisenemerscollectieven, juicht de NFV toe. 

Toch zijn er nog steeds elementen in de wet die voor ongewenste effecten zullen gaan zorgen. Door de vele open normen in combinatie met het dwingendrechtelijke karakter vraagt dit veel van franchisenemers en franchisegevers en hun manier van samenwerken. Een aantal punten van de nu aangenomen wet zijn in onze ogen slecht uitvoerbaar.

Eerste Kamer
Nu de wet is aangenomen door de Tweede Kamer, gaat de wet door naar de Eerste Kamer. De NFV zal bij de leden van de Eerste Kamer aandringen de wet verder te verduidelijken. Met name de niet-ingevulde drempelwaarden voor instemming en de hiermee samenhangende onverantwoord snelle inwerkingtreding per 1 januari 2021 is slecht uitvoerbaar. Franchisegevers en -nemers worden nu voor het blok gezet om in slechts 22 weken alle aanpassingen vorm te geven, in een door corona onzekere tijd.

Samen sterker
De Wet Franchise gaat gelden voor ruim 900 franchiseformules, verdeeld over verschillende sectoren, die met elkaar een omzet van ruim 38 miljard euro per jaar realiseren. De NFV heeft altijd gepleit voor een evenwichtige wet waarmee alle franchiseformules in Nederland kunnen werken en zal haar leden ondersteunen met alle mogelijke kennis en inzichten om contracten in lijn met de nieuwe wetgeving te brengen.

Over de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV)
De NFV is dé belangenbehartiger voor franchisegevend Nederland. Onze hoofddoelstelling is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei van franchising in Nederland. In 2019 werd door 921 formules met circa 34.340 franchisevestigingen en circa 370.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van ruim 38.1 miljard Euro.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Chantal van Dieteren, tel: 06 53 80 59 50 of mail naar chantal@nfv.nl


« Terug naar het overzicht

Overig Nieuws

Cosly.com