Cosly.com

Plenair debat dinsdag 9 juni jl.

09 Juni 2020


Dinsdag 9 juni jl. vond het plenaire debat over de Wet franchise plaats. De Wet franchise, staat ondanks de coronacrisis, hoog op de politiek agenda staat.

"Eerlijker ondernemen en beter samenwerken daar is de Wet franchise voor bedoeld", aldus Mona Keijzer staatssecretaris EZK. 

De staatssecretaris heeft tijdens dit debat ook vragen van Kamerleden beantwoord en de ingediende amendementen en een motie behandeld. Debat gemist? Kijk het terug. Of lees het verslag (ongecorrigeerd). 

Het streven om de wet 1 januari 2021 in werking te laten treden en na 5 jaar (inclusief de overganstermijn) te evalueren waren opvallende punten. Dinsdag 16 juni a.s. vinden de stemmingen plaats en de stemmingsuitslagen worden ook openbaar gemaakt. Bij een meerderheid van stemmen wordt de wet voldoende gesteund en wordt deze aangenomen door de Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Een volgende fase breekt aan en het wetsvoorstel franchise doorloopt opnieuw een aantal stappen

Verschil wetgevingsoverleg en plenair debat 
Tijdens een wetgevingsoverleg wordt in de regel vooral over de afzonderlijke artikelen en beweegredenen van het wetsvoorstel gesproken en stellen Kamerleden vragen. Tijdens een plenaire behandeling beperken Kamerleden zich tot de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Wel kunnen zij met het indienen van amendementen wijzigingen voorstellen op het wetsvoorstel en/of moties indienen om een punt van discussie voor te leggen.

De NFV staat positief tegenover wetgeving, die afspraken tussen franchisegevers en franchisenemers verduidelijkt. Vooral als het gaat om de precontractuele fase. De Wet franchise grijpt fiks in de relatie tussen franchisegever en franchisenemer en is geen ‘one size fits all’. Binnen franchise hebben we te maken met veel verschillende sectoren, grootte van formules, internationaal/nationaal en soft en hard. Dat betekent ook dat de wet van de ene formule meer vraagt dan van de andere. Wat als een paal boven water staat is dat, zoals nu gesteld, binnen twee jaar alle franchisecontracten ‘wetgevingsproof’ moeten zijn. Iedere franchiseformule groot of klein moet contracten openbreken om straks te kunnen voldoen aan de nieuwe Wet franchise.” 

NFV steunt haar leden hier volop in, zodat deze franchiseformules binnen de overgangstermijn (termijn dat de Wet franchise officieel in werking treedt) hun zeilen hebben bijgezet!

Meer informatie? Neem contact met ons op.

« Terug naar het overzicht

Overig Nieuws

Cosly.com