Cosly.com

Advies Raad van State vastgesteld

12 December 2019


Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel franchise is vastgesteld. Wat houdt dit in?

Dit houdt in dat de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer weer aan zet is. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft bekeken of het wetsvoorstel uitvoerbaar is en of het bijvoorbeeld niet in strijd is met de Grondwet. Nu is zij met een (niet-bindend) advies gekomen. Aan het slot van dit advies geeft de afdeling haar eindoordeel over het wetsvoorstel. Dit wordt het dictum genoemd. Bij een negatief dictum moet het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad. De staatsecretaris zal altijd moeten aangeven of en wat zij met het advies van de Raad van State heeft gedaan in relatie tot het wetsvoorstel. Bij een positief dictum wordt het voorstel mogelijk nog op een paar punten aangepast, afhankelijk van het uitgebrachte advies. In beide gevallen wordt het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf dat moment zijn het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar. Zolang het nog bij de Raad van State ligt, is het geheim.

Zodra het advies openbaar is, plaatst de Raad van State deze direct met volledige tekst op zijn website. De regering kan er ook voor kiezen het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Het advies van de Afdeling advisering wordt in zo’n geval wel openbaar gemaakt. Wij hopen in elk geval dat dit tijdig is, zodat wij dit kunnen bespreken tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst voor onze leden op donderdag 23 januari 2020.

>>>>>>meer informatie over de werkwijze van de Raad van State.

Zodra het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, wordt er een behandelprocedure afgesproken. Wanneer dit bekend is, informeren wij u opnieuw. De NFV houdt uiteraard de lobby op gang om onze adviezen en standpunten over te brengen.

Standpunt NFV
De NFV is voorstander van goede afspraken en ondersteunt het wetgevingstraject, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord, vooral in de precontractuele fase. Het is belangrijk dat de franchisegever en franchisenemer zo juist en volledig mogelijk geïnformeerd hun langdurige samenwerkingsrelatie aangaan.

Samen staan we sterker! We hebben er tenslotte allemaal belang bij dat er een wet komt die voor iedereen toepasbaar is in de praktijk.

« Terug naar het overzicht

Overig Nieuws

Cosly.com