Cosly.com

Voortgang franchise wetgeving

31 Mei 2019
Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei jl. ging bestuurslid Willem Spierenburg in op de stand van zaken in het wetgevingstraject. Na de consultatie in januari is het Ministerie van EZK aan de slag gegaan om al deze reacties te verwerken. In hoeverre dat tot wijzigingen in het wetsvoorstel zal leiden is geheim. Naar verwachting gaat het (al dan niet) gewijzigde wetsvoorstel naar de Ministerraad om vervolgens naar de Raad van State te worden gestuurd. In het najaar wordt de reactie van de Raad van State verwacht. Vervolgens is de Tweede Kamer dan aan zet. Heeft u vragen over de Franchise wetgeving, dan kunt u contact met ons opnemen op 035-6242300 of via info@nfv.nl.

« Terug naar het overzicht

Overig Nieuws

Cosly.com