Cosly.com

Groepsvrijstellings verordening 2022

16 April 2019

Deze groepsvrijstellingsverordening loopt in mei 2022 af

De Europese groepsvrijstellingsverordening 330/2010 regelt een aantal zaken binnen de franchiserelaties tussen de franchisegever en zijn franchisenemers. Denk hierbij aan de mogelijkheid exclusieve verzorgingsgebieden te mogen uitgeven of om een non-concurrentiebeding te mogen overeenkomen ter bescherming van de knowhow van de franchisegever.

Deze verordening loopt in mei 2022 af, reden waarom de Europese Commissie (EC) graag wil weten hoe binnen de franchiserelaties in Europa tegen deze verordening wordt aangekeken. Daarom heeft de NFV een vragenlijst uitgestuurd naar zijn leden.  

Deze vragenlijst is gericht aan de franchisegevers van elk lid van de nationale franchiseverenigingen die lid zijn bij de Europese Franchise Federatie.

De vragenlijst is een vereenvoudigde versie van de openbare EVALUATIEVRAGENLIJST van de Europese Commissie (DG COMPETITION) over de genoemde groepsvrijstellingsverordening. Daarbij tracht de Commissie ook het aandeel te meten dat de verkoop van e-commerce heeft op franchisenetwerken.

De Europese Commissie is het evaluatieproces al vroeg begonnen en de EFF wil een actieve bijdrage aan dit proces leveren.

De EFF zal dan ook alle input die de franchisegevers leveren verzamelen en presenteren ter verdediging van de franchise-industrie binnen de EU.

Wilt u zo vriendelijk zijn om zoveel mogelijk vragen in te vullen? Vragen waarop u geen antwoord heeft kunt u overslaan. Met uw antwoorden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Deze EFF-vragenlijst bestaat uit 3 delen:
I. Uw netwerk
II. Inventarisatie van de verticale beperkingen/ beperkingen die zijn opgenomen in uw franchisecontract
III. Uw algemene waardering voor deze Groepsvrijstelling inzake verticale beperkingen 330/2010 en de bijbehorende richtsnoeren.

Deze enquête richt zich op franchisegevers, geassocieerde leden worden daarom verzocht deze onder de aandacht van hun cliënten te brengen.

Ik neem aan dat de Engelse tekst geen probleem oplevert. U kunt mij altijd bellen. Bijgevoegd treft u nog aan: 1. Groepsvrijstellingsverordening (BER 330), 2. Bijbehorende richtsnoeren (Guidelines).


Met vriendelijke groet,

Jos Burgers
Directeur NFV

« Terug naar het overzicht

Overig Nieuws

Cosly.com