Cosly.com

Eerste korte reactie op het wetsvoorstel franchise

14 December 2018

Na eerste lezing van het wetsvoorstel valt de NFV op dat in tegenstelling tot eerdere voorstellen dit wetsvoorstel minder gedetailleerd is uitgewerkt, met respect voor de diversiteit binnen de franchisesector. Dat is een goede ontwikkeling.

NFV ziet in het wetsvoorstel knelpunten optreden in de lijn tussen hard en soft franchise. Daarnaast maakt de NFV zich zorgen over de verwatering van de onderscheidende rollen van franchisenemer en franchisegever, waarbij de franchisegever lijkt te worden beperkt in het ondernemerschap en formuleontwikkeling.

De komende weken zal de NFV met haar leden een gedetailleerde reactie op het wetsvoorstel voorbereiden en communiceren met en naar haar leden.

Heeft u vragen over de consultatie of de inhoud van de wetteksten, dan kunt u contact opnemen met ons via franchise@nfv.nl of via telefoonnummer 035 624 23 00.

Samen staan we sterker! We hebben er allemaal belang bij dat er een wet komt die voor iedereen toepasbaar is in de praktijk en dit is de kans om er met elkaar wat van te vinden.

>>>>>>>>>>Consultatie franchisewetgeving

« Terug naar het overzicht

Cosly.com