Cosly.com

Interview Boris en Franchise+: ‘Resultaten halen, dat is het doel’

10 Januari 2018

Boris van der Ham is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Franchise Verenging (NFV). Een ervaren bestuurder, én wellicht belangrijker nog, een ervaren oud-politicus. “Ik zie ernaar uit om de wetgeving, die zich richt op de precontractuele fase, gezamenlijk met franchisenemersorganisaties vorm en inhoud te geven.”

Van der Ham is ambitieus, zo veel is wel duidelijk aan het begin van het gesprek. “De periode? Die vind ik niet zo belangrijk. Het gaat mij erom dat de doelen die we vooraf stellen worden gerealiseerd.” 

Wat zijn die doelen?
“Er valt veel te doen, in het verleden zijn er keuzes gemaakt die anders en wellicht beter konden. Maar er is verandering op komst, het huidige bestuur is daarin heel ambitieus. Het is voor mij en het bestuur taak om de focus in de vereniging terug te brengen en om de organisatie weer goed te laten functioneren. Kernwoorden zijn daarbij fris, daadkrachtig en resultaatgericht. Zo moet de NFV weer een belangrijke rol gaan spelen in het huidige krachtenveld.”

Wat bedoelt u met dat krachtenveld?
“Franchise staat duidelijk in de schijnwerpers, ook in politiek Den Haag. Ik zie ernaar uit om bijvoorbeeld de wetgeving, die zich richt op de precontractuele fase, Gezamenlijk met franchisenemersorganisaties vorm en inhoud te geven. Constructief, dat het dus van beide kanten goed werkt. Voor zowel de franchisegevers als de franchisenemers. De NFV roept de gezamenlijke franchisenemersorganisaties dan ook op om de dialoog over breed gedragen zelfregulering samen vorm te blijven geven en franchise als samenwerkingsmodel te promoten.”

Op welke manier helpt uw politieke ervaring bij de voorzittersrol?
“Het is belangrijk dat een organisatie als de NFV midden in de samenleving staat, dus zich ook weet te verhouden tot wensen die in de politiek spelen. Ik denk dat ik die kennis kan meebrengen aan de bestuurstafel. Ook heb ik als Kamerlid veel met wetgeving te maken gehad en ook zelf wetgeving geschreven. Dat helpt als we als NFV onze bijdrage willen leveren aan nieuwe wetgeving.”

Wat maakt u tot de juiste persoon om de ‘klus’, zoals u het zelf noemt, te klaren?
“Dat is vooral mijn bestuurlijke ervaring. Zo heb ik vergelijkbare bestuurlijke functies in het bedrijfsleven, zoals voorzitter van onder meer de Vereniging Afvalbedrijven. Ik kan goed luisteren, de boel een beetje vrolijk houden, wensen die er leven filteren, maar ook agenderen. Ook niet onbelangrijk, ik kan een discussie over grote wensen, omzetten naar praktische tussenstappen om die wensen te bereiken.”

U bent drukbezet. Hoeveel tijd besteedt u per week aan de NFV?
“Eén dag.”

En hoe ziet die dag eruit?
“Veel overleggen, praktische afspraken maken en uitvoeren. Nu aan het begin van mijn voorzitterschap leg ik ook veel werkbezoeken af. Ik vind het altijd een traktatie om bij de verschillende bedrijven binnen te kijken en te praten met ondernemers. De bakkersformule, de supermarktketen en het modehuis; het is allemaal even inspirerend. De passie waarmee in Nederland wordt ondernomen is bewonderenswaardig, gaaf om te zien.”

Wat leveren die werkbezoeken op?
“Ik wil zichtbaar zijn, met ondernemers praten en naar hen luisteren. Wat komen zij in de praktijk tegen? Wat zijn de wensen als het gaat om de vereniging? Die input bepaalt vervolgens mede de agenda van de NFV en daarmee mede mijn agenda.”

Hoe is het bestuur van de NFV eigenlijk bij u gekomen?
“Ik kende één van de bestuursleden en via hem ben ik gevraagd. En omdat ik vergelijkbare functies heb bij andere organisaties met een vergelijkbare structuur, klikte hun wensen en mijn bereidwilligheid vrij snel.”

De NFV heeft nu een onafhankelijk bestuursvoorzitter die de weg weet in Den Haag. Welke voordelen heeft dit?
“In een organisatie als de NFV is er altijd enige spanning tussen de grote ondernemingen en de middelgrote en kleine. Als je dan vanuit een bepaalde bloedgroep komt, kan dat voor een beetje argwaan zorgen. Bij een onafhankelijke voorzitter speelt dit niet. Bovendien loop ik, buiten die één dag in de week, ook in andere delen van de samenleving rond en dat geeft weer een andere kijk op zaken. Een onafhankelijke voorzitter kan soms wat extra creativiteit meebrengen.”   

Wat is de termijn van uw aanstelling?
“Vier jaar. Maar het halen van die termijn is, zoals al eerder gezegd, niet de doelstelling, ik wil deze klus gewoon klaren. De NFV staat voor een groot veranderproces en moet meer waarde gaan creëren voor bestaande en potentiële leden van de vereniging. De NFV is en blijft de belangenbehartiger van alle aangesloten franchisegevers en een serieuze gesprekspartner voor onder meer de politiek en media.”

Bron: Franchise+

« Terug naar het overzicht

Cosly.com