Cosly.com

Europees Parlement geen voorstander van franchisewetgeving

14 September 2017

Op 12 september jl. heeft het Europees Parlement (EP) het rapport van Nederlands Europarlementariƫr Dennis de Jong (SP) plenair besproken. Dennis de Jong heeft dit rapport opgesteld naar aanleiding van de vermeende misstanden in de Retailsector, met name t.a.v. het functioneren van het franchisemodel. Andere belangrijke franchisesectoren als Horeca, Dienstverlening en Zorg zijn niet in dit rapport meegenomen.

Het is opvallend dat het EP aangeeft geen voorstander te zijn van franchisewetgeving. Het EP stelt dat de Europese Commissie in het kader van uniformiteit juist nieuwe Richtsnoeren op het gebied van franchisecontracten moet invoeren. Het op dit moment in Nederland lopende proces om wetgeving te introduceren (met daaraan gekoppeld de NFC) lijkt hiermee op gespannen voet te staan.

Het EP is voorstander van het businessmodel franchise, zo blijkt uit de plenaire behandeling. Zij is wel teleurgesteld over het feit dat franchise in Europa met 1.89% GDP slechter presteert dan bijvoorbeeld in Australië of Amerika met GDP’s van resp. 10.83% en 5.95%*  Het EP verwijst ook naar de Europese Erecode inzake Franchising, ontwikkeld door de Europese Franchise Federatie (waarvan de NFV deel uitmaakt en die wordt onderschreven door ten minste alle leden van de NFV). Het EP beschouwt deze code als een efficiënt middel om de franchisesector te promoten en zelfregulering te bevorderen. 

Tenslotte roept het EP de Europese Commissie op een aantal acties te ondernemen, zoals onderzoek naar o.a. de “markt realiteit van het franchisemodel” (in 2016 is franchise in Nederland wederom gegroeid), of de verticale beperkingen wel proportioneel zijn en hoe het zit met  e-commerce. De aldus verkregen onderzoeksresultaten moeten bijdragen aan het opstellen van nieuwe richtsnoeren.

Zelfregulering op basis van een evenwichtige gedragscode, ontwikkeld door een brede vertegenwoordiging van de sector,  is in lijn met wat het EP adviseert. 


*Noot GDP:
In Europa wordt de verkoop van benzine, diesel en gas niet meegerekend in het GDP. Doen we dat ook bij de cijfers van Australië en de USA dan zakt hun GDP naar resp. 5.4% en 2.7%. Voorts betreft  het cijfer van Australië het jaar 2016, dat van de USA 2015 en het cijfer van EZ zoals boven gesteld 2014.


« Terug naar het overzicht

Cosly.com