Cosly.com

Heeft u al gereageerd op de internetconsultatie NFC?

05 Mei 2017

Tot op heden zijn er (zichtbaar) nog niet veel reacties binnengekomen vanuit de franchisegevers, dit in tegenstelling tot de franchisenemers.

Ook een korte reactie is voldoende. Wij helpen daar graag bij! Het is tenslotte een laatste kans om ook vanuit de franchisegevers een reactie te geven op het wetsvoorstel en invloed uit te oefenen op het proces. Lees verder om het tekstvoorstel te zien en te reageren.

De code die de overheid wil verankeren in wetgeving is rampzalig voor onze sector. Er zijn geen aanwijzingen voor scheve verhoudingen of structurele problemen in de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers. Een onafhankelijke onderbouwing van nut en noodzaak voor wetgeving ontbreekt.

Ook al heeft u een goede relatie met uw franchisenemers en denkt u “daar komen we wel uit”: dat is met deze wet niet langer zo. De overheid legt u een zeer gedetailleerde code op, die een hoop administratieve lasten en contractuele verplichtingen met zich meebrengt en zorgt voor een juridisering van uw onderlinge relatie. Wij roepen alle franchisegevers daarom op om een openbare reactie te geven. Hoe meer input hoe beter!

Deze reactie kan ook kort zijn. Hieronder een tekstvoorstel welke u geheel/gedeeltelijk kunt gebruiken:

Tekstvoorstel
“Ik ben een franchisegever. Ik herken mij niet in de geschetste achtergrond en aanleiding. Mijn belangen zijn in het proces van totstandkoming van de NFC niet meegewogen. Ik ben tegen wettelijke verankering van de NFC in de huidige vorm. NFC 2016 voldoet niet aan de eisen die de wet stelt aan een code (geen geschillenbeslechting). Hij leidt verder tot juridisering van de relatie met mijn franchisenemers, zorgt dat ik zeggenschap over mijn formule kwijtraak, tast ons verdienmodel aan en hij remt mijn groei- en innovatiemogelijkheden als formule-eigenaar. Verder nemen onze gezamenlijke kosten toe en moet ik iets gaan doen om de risico’s die nu eenzijdig bij mij worden geplaatst te beprijzen. Of we werken met elkaar een NFC 2.0 uit die wél evenwichtig gedragen wordt, óf u als overheid maakt deugdelijke wetgeving. Ga svp niet via een omweg met een AMvB een niet-gedragen gedetailleerde code waarin wij ons niet herkennen aan de wet hangen.”

Hoe kunt u reageren?
Stap 1 >>>>
Formuleer uw reactie geheel of gedeeltelijk op basis van bovengenoemd tekstvoorstel.

Stap 2 >>>>
Sla uw reactie op als Word-document of PDF en ga met onderstaande button 'Uw reactie geven' naar de website van de Overheid om deze officieel in te dienen.

Stap 3 >>>>
Op de webpagina van de Overheid doorloopt u een drietal stappen:
Stap 1. Hier kunt u direct de keuze maken om uw document te uploaden of middels het invulveld uw reactie te geven.
Stap 2. Hier kunt u uw document (Word of PDF) daadwerkelijk uploaden.
Stap 3. Hier dient u uw persoonlijke gegevens achter te laten. Onderaan wordt gevraagd of u akkoord bent dat uw reactie openbaar wordt. Wij roepen iedereen op om hiermee akkoord te gaan, zodat dit ons alleen maar sterker maakt.

Uitgebreide reactie
Zoals eerder gecommuniceerd kunt u ook een uitgebreide reactie geven en bieden wij hiervoor ook tekstvoorstellen aan >>>>>>>>>>>>Zie artikel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>GEEF UW REACTIE

« Terug naar het overzicht

Cosly.com