Cosly.com

Juridisch Handboek voor de franchise sector gelanceerd!

14 April 2017

Op donderdag 13 april jl. is het eerste exemplaar van het NFV Juridisch Handboek voor de franchise sector gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst bij Köster Advocaten in Haarlem.

De vraag of franchisewetgeving wenselijk is ja of nee is vandaag de dag een hot topic. De meningen hierover zijn verdeeld en de juridische aspecten geven regelmatig aanleiding voor discussie. Franchise is juridisch best ingewikkeld en dat verklaart ook direct waarom er een Juridisch Handboek is samengesteld.

Het handboek is in samenwerking met geassocieerde advocaten van de NFV gerealiseerd. Een handig naslagwerk voor de vele vragen die kunnen opkomen bij het opzetten, uitrollen, exploiteren en beëindigen van een franchiseconcept.

Omdat Nederland (nog) geen specifieke franchisewetgeving kent noemen we een franchisecontract een onbenoemd contract. Dat betekent dat de inhoud vooral bepaald wordt door wat partijen met elkaar in vrijheid overeenkomen. Als ondernemers samenwerken komt al snel de Nederlandse en Europese mededingingswetgeving in beeld. En uiteraard de jurisprudentie waar rekening mee moet worden gehouden.

Dit handboek is een must voor eenieder die met franchise te maken heeft zoals de franchisegever, franchisenemers maar ook formulemanagers en werving & selectie specialisten. Het bevat antwoorden op vragen die zich in iedere fase van een franchiserelatie kunnen voordoen.

Franchise is een vorm van samenwerking tussen zelfstandige ondernemers, waarbij de ene ondernemer, de franchisegever, zijn formule / concept laat exploiteren door andere ondernemers, de franchisenemers.

>>>>>>>>>>>>>>>>Bestellen 

« Terug naar het overzicht

Cosly.com