Cosly.com

PERSBERICHT: vernieuwde Europese Erecode inzake Franchising van kracht

30 Januari 2017

Met een finaal akkoord van de ‘Policy Board’ van de Europese Franchise Federatie (EFF) is de vernieuwde Europese Erecode inzake Franchising aanvaard.

De vernieuwde code kent een verplichte toepassing voor alle franchiseformules die zijn aangesloten bij een lid van de EFF, in Nederland zijn dat de leden van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV). (Her)toetsing op de toepassing van de uitgangspunten van de Europese Erecode op de franchiserelatie gever – nemer is één van de lidmaatschapscriteria van de nationale verenigingen.

Sinds het ontstaan van de Europese Erecode in 1972 is zij een belangrijke verbindende factor in de Europese franchisewereld en een goed toetsingskader voor het vormgeven van franchiserelaties en de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen. Ook voor niet leden kan deze code van invloed zijn bijvoorbeeld doordat rechters bij een geschil de code betrekken bij hun oordeelsvorming.

De leden van de NFV verplichten zich met hun lidmaatschap om de Europese Erecode toe te passen in de franchiseovereenkomst en de individuele relatie met de franchisenemer. De code is vanaf vandaag digitaal en in print beschikbaar voor de gehele franchisesector.

Deze status van verplichte toepassing heeft de, door een onafhankelijke Schrijfcommissie aan de Minister van Economische Zaken aangeboden, Nederlandse Franchise Code (NFC) niet. Deze NFC is door de leden van de NFV in haar huidige vorm afgewezen. De leden van de NFV zijn een grote voorstander van zelfregulering boven wetgeving. Een breed draagvlak voor de te hanteren code is daarvoor noodzakelijk. Om samen met vertegenwoordigers van franchisenemers te komen tot een NFC (waarin de uitgangspunten van de Europese Erecode zijn opgenomen) en een systeem van zelfregulering wordt nu regelmatig een breed overleg gevoerd. Recent is besloten om met een ‘praktijktoets’ de effecten van de toepassing NFC te meten in de diverse sectoren waarin franchise als businessmodel wordt toegepast, om op basis daarvan tot aanbevelingen voor vervolg te komen.

De Europese Erecode inzake Franchising 2016 is de derde herziene versie. Naast een update van bestaande artikelen zijn diverse nationale extensies opgenomen. De vernieuwde Europese Erecode wordt nu Europa breed geïmplementeerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>vernieuwde Europese Erecode 

Noot voor de redactie

Over de Nederlandse Franchise Vereniging

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in Nederland. Onze hoofddoelstelling is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei van Franchising in Nederland. Uit de hoofddoelstelling van de Nederlandse Franchise Vereniging komt ook de visie van de vereniging voort. Dat is enerzijds het zijn van een Kennisplatform op het gebied van Franchise en anderzijds de belangenbehartiging voor de bij de NFV aangesloten leden.

In 2015 werd door zo’n 745 formules met 30.000 franchisevestigingen en 290.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van ruim 31 miljard. Wordt daar de omzet van de eigen filialen bijgeteld dan wordt de totale omzet 51 miljard.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Franchise Vereniging. Chantal van Dieteren,
Communicatie Medewerker, 035 – 624 23 00 of per mail franchise@nfv.nl    

« Terug naar het overzicht

Cosly.com