Actueel

PERSBERICHT: draagvlak Nederlandse Franchise Code essentieel

Als basis voor de Nederlandse Franchise Code (NFC) is gebruik gemaakt van de Europese Erecode welke in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Europees verband door franchisegevers en franchisenemers is opgesteld en wordt nageleefd door alle 22 nationale franchiseorganisaties aangesloten bij de Europese Franchise Federatie. De Schrijfcommissie voor de NFC heeft zich – ook onder geheimhouding – laten bijstaan door ‘Denktanks’ vanuit franchisegevers en franchisenemers. In een moeizaam proces is door de Schrijfcommissie een lijvig concept document opgesteld dat in de zomer van 2015 tot vele en indringende reacties heeft geleid van met name franchisegevers. Op basis van de reacties en een aanvullend proces is de thans te presenteren tekst door de Schrijfcommissie opgesteld.

Nadat de Nederlandse Franchise Code op 17 februari aan de minister is aangeboden ontvangen ook de franchiseformules de uiteindelijk als een compromis van onderhandelingen opgestelde NFC en kunnen zij kennis nemen van het document dat zij als uitgangspunt kunnen gebruiken voor een zelfregulering van verhoudingen. Na de verspreiding van de NFC organiseert de Nederlandse Franchise Vereniging begin maart een bijeenkomst voor franchisegevers ter bespreking en toelichting van de code en om te peilen in hoeverre er draagvlak is voor deze code.

De Nederlandse Franchise Vereniging benadrukt het belang van draagvlak voor een code. Dit was ook het uitgangspunt van de minister bij de opdracht voor het opstellen van een onderlinge gedragscode en vorm van geschillenbeslechting. Of de thans opgestelde NFC aan de voorwaarde van draagvlak tegemoet komt zal naar de mening van de NFV moeten blijken. Het nauwgezet evalueren van de woensdag te verschijnen Nederlandse Franchise Code en de reacties daarop is essentieel. De Nederlandse Franchise Code zal haar toepassing in de sector in de praktijk moeten bewijzen. Mogelijke knelpunten in de code zullen op basis van reacties uit de praktijk in een samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemersvertegenwoordigingen moeten worden opgelost.

Franchise is een succesvolle samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers en gebaseerd op wederzijdse kracht en toegevoegde waarde. De samenwerking op formuleniveau is eveneens van belang op overkoepelend niveau. De Nederlandse Franchise Vereniging is in een proces van transformatie naar een ‘Nederlands Franchise Platform’ waarin alle betrokkenen bij franchise op een constructieve wijze met elkaar de belangen en kennis op het gebied van de samenwerkingsvorm bevorderen en delen.

De Nederlandse Franchise Vereniging heeft statutair als doel het stimuleren van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising in het  ‘Koninkrijk der Nederlanden’ in aansluiting aan de ontwikkeling van franchising in andere landen. De NFV heeft ruim 200 leden waaronder vrijwel alle grote formules.

Voor de vestiging van, en werkgelegenheid bij, internationale formules is het van belang dat regelgeving in Nederland aansluit bij internationale ontwikkelingen. Een toetsing van de thans te publiceren NFC aan ook deze criteria is essentieel.
Nederland kent 745 franchiseformules met 30.000 vestigingen, 290.000 medewerkers en ruim 31 miljard omzet. De NFV vertegenwoordigt met de bij haar aangesloten formules ruim de helft van deze omzet.

Noot voor de redactie – niet voor publicatie
De Nederlandse Franchise Vereniging geeft geen inhoudelijke reactie op de NFC voordat zij deze code met haar leden heeft kunnen delen en bespreken, en het draagvlak heeft kunnen peilen. De NFV is bereikbaar via 035 – 624 23 00 of info@nfv.nl 

15 feb 2016

Agenda

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.

Cookie Instellingen

Hieronder kun je kiezen welke cookies je wel of niet wilt toestaan op deze site. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelNoodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt of de screenname die je hebt opgegeven om een reactie te plaatsen. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

AnalyticsNederlandse Franchise vereniging maakt gebruik van een systeem (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), via welke kanalen je onze website vindt etcetera. Op basis daarvan kunnen we de site en de prestaties verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

Externe cookiesWij maken gebruik van inhoud van andere websites. Deze websites van derden plaatsen hun eigen cookies. Deze blokkeren we totdat je daar toestemming voor hebt gegeven.

Derde partij cookiesOp onze website zijn diensten van andere websites geïntegreerd. Als je gebruik maakt van een element van deze diensten, slaat deze partij ook cookies op.