Actueel

Kamerbrief over voortgang versterking zelfregulering franchisesector

Een commissie van (vertegenwoordigers van) franchisegevers en -nemers heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan een Nederlandse franchise code en heeft onderzoek gedaan naar een geschikte vorm van onafhankelijke geschillenbeslechting. Het proces verloopt voorspoedig. Zowel vanuit franchisenemerszijde als franchisegeverszijde wordt constructief meegewerkt.

Lees de volledige Kamerbrief over voortgang versterking zelfregulering franchisesector.

3 apr 2015

Agenda