Actueel

Aanpassing lidmaatschapseisen NFV

Aanpassing lidmaatschapseisen NFV
 
De NFV kent vier ‘fasen’ van lidmaatschap met daarbij behorende voorwaarden. Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 mei 2013 zijn de voorwaarden op een aantal punten aangepast. Een overzicht van de thans geldende voorwaarden is opgenomen in de bijlage.
 
Erkend lidmaatschap
 
De 17 voorwaarden voor dit stadium van NFV lidmaatschap blijven gehandhaafd behalve de voorwaarde: “uitzicht op continuïteit”, deze wordt geschrapt.
Deze voorwaarde werd ingevuld door de eis dat er een positief eigen vermogen moest zijn. Dit blijkt in de praktijk vooral voor jonge formules zeer lastig te zijn.
 
Keurmerklidmaatschap
 
De naam verandert in NFV gecertificeerd lid
 
Thans gelden voor dit stadium van het lidmaatschap zes voorwaarden
 
Voorwaarde 6 luidde: “trackrecord van continuïteit, solvabiliteit en uitzicht op toekomstig vervolg van dit trackrecord”.
 
Voorwaarde 6 gaat nu luiden:
In kader financiële toets dient de aanvrager:

Een solide solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit te hebben (recente jaarrekening overleggen), in ieder geval dient het eigen vermogen als ondergrens tweemaal de fee inkomsten te bedragen.

Franchisenemers dienen gemiddeld een inkomen te genereren dat gelijk is aan of hoger is dan een gewaardeerd ondernemersloon passend bij de branche plus 25% (methode benchmark, overleg franchise raad of bestuur, verklaring accountant, inzage in jaarrekeningen).
 
Procedure:
Een formule die in aanmerking wil komen voor het gecertificeerd lidmaatschap en aan de voorwaarden denkt te kunnen voldoen dient een aanvraag in. Iedere 3 jaar vindt hertoetsing plaats.
Toetsing geschiedt door de Ledencommissie, financiële toetsing kan ook door overleggen verklaring van een Register Accountant.Huidige keurmerkleden behouden deze status tot 31 december 2013. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Burgers, Directeur Franchise via j.burgers@nfv.nl of 035-6242300.

30 mei 2013

Agenda