Menukaart Franchiseovereenkomst

Een handige uitgebreide Checklist

  • Elke artikel bevat een toelichting voor inzicht in het beding
  • 30 pagina tellend Word-document
  • Europese Erecode en Wet franchise artikelen

Bestel het document

De Menukaart  is te gebruiken als een checklist van diverse onderwerpen die onderdeel kunnen zijn van een franchiseovereenkomst en die in samenhang beogen een redelijke verdeling van de rechten en verplichtingen van zowel franchisegever als franchisenemer weer te geven.

In deze ‘menukaart’ voor een franchiseovereenkomst van de Nederlandse Franchise Vereniging is op hoofdlijnen rekening gehouden met de ‘franchisepraktijk’, de Europese Erecode inzake franchising, de Wet franchise, die op 1 januari 2021 in werking is getreden en ten dele met de voor de Nederlandse situatie relevante bepalingen uit de Europese Groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten en de bijhorende Richtsnoeren, die op 1 juni 2022 in werking zijn getreden.

De bijbehorende toelichting op de NFV ‘menukaart’ franchiseovereenkomst is bedoeld om inzicht te verschaffen in de diverse bedingen opgenomen in deze ‘menukaart’ franchiseovereenkomst.

Bestel nu het boek voor 50,00 euro excl. BTW en incl. verzendkosten bij de NFV via onderstaand formulier.

Bestel nu!

Subtotaal
BTW
Totaal