Wet franchise en de memorie van toelichting

De Wet franchise en de memorie van toelichting zijn hier te downloaden.

Wet Franchise

Memorie_van_toelichting

571 Wet franchise 10 jan 2022