Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Mag franchisenemer betaling franchisefee opschorten?
799 Wijziging franchisefee 12 Oktober 2015
Bent u klaar voor de consument van 2020?
1049 eBook Shopping Tomorrow 16 Juli 2015
Notulen Algemene Ledenvergadering NFV 28 mei 2014
1032 Verslag ALV en NFV Franchise Trofee 15 Juli 2015
Einde hoofdhuur betekent geen einde onderhuur met franchisenemer
1084 Arresten Huurrecht 14 Juli 2015
Opheffing non-concurrentiebeding door franchisenemer
874 Non-concurrentiebeding 14 Juli 2015
rechter oordeelt dat voorbereidende handelingen tijdens de looptijd van een non-concurrentiebeding toegestaan zijn.
862 Non-concurrentiebeding 19 Juni 2015
Franchisenemer is entreefee verschuldigd voor gebruik formule
868 Franchiseovereenkomst 11 Juni 2015
Franchisenemer is gebonden aan contractuele non-concurrentiebeding
907 Non-concurrentiebeding 08 Juni 2015
Uitleg van een postcontractueel non-concurrentie bepaling in een franchiseovereenkomst.
1178 Contractueel non-concurrentiebeding 13 Maart 2015
Bestuurdersaansprakelijkheid bij franchisegever?
1151 Bestuurders aansprakelijkheid franchisegever 10 Februari 2015


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com