Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Opzegging franchiseovereenkomst door franchisegever niet rechtsgeldig
947 Franchiseovereenkomst 19 Oktober 2015
Mag franchisenemer betaling franchisefee opschorten?
891 Wijziging franchisefee 12 Oktober 2015
Bent u klaar voor de consument van 2020?
1148 eBook Shopping Tomorrow 16 Juli 2015
Notulen Algemene Ledenvergadering NFV 28 mei 2014
1132 Verslag ALV en NFV Franchise Trofee 15 Juli 2015
Einde hoofdhuur betekent geen einde onderhuur met franchisenemer
1181 Arresten Huurrecht 14 Juli 2015
Opheffing non-concurrentiebeding door franchisenemer
971 Non-concurrentiebeding 14 Juli 2015
rechter oordeelt dat voorbereidende handelingen tijdens de looptijd van een non-concurrentiebeding toegestaan zijn.
967 Non-concurrentiebeding 19 Juni 2015
Franchisenemer is entreefee verschuldigd voor gebruik formule
957 Franchiseovereenkomst 11 Juni 2015
Franchisenemer is gebonden aan contractuele non-concurrentiebeding
994 Non-concurrentiebeding 08 Juni 2015
Uitleg van een postcontractueel non-concurrentie bepaling in een franchiseovereenkomst.
1270 Contractueel non-concurrentiebeding 13 Maart 2015


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com