Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Dwaling omtrent prognose
1215 Arresten Prognose 09 Februari 2016
Geen aanleiding om een bijzondere zorgplicht van franchisegever aan te nemen
1125 Franchiseovereenkomst 09 Februari 2016
Jumbo heeft franchiserelatie met 4 franchisenemers opgezegd
1091 Franchiseovereenkomst 09 Februari 2016
Samenwerking (feitelijk) niet per einde looptijd beëindigd
919 Franchiseovereenkomst 09 Februari 2016
Overdracht/opzegging franchiseovereenkomst
1138 Franchiseovereenkomst 20 Januari 2016
Vordering van verhuurder om ongebruikt gedeelte van een winkelpand te exploiteren
1106 Uitspraken huur 30 November 2015
geprognosticeerde omzet niet haalbaar geacht en gebaseerd op onjuiste of onvolledige uitgangspunten
1300 Arresten Prognose 06 November 2015
Geen onjuiste prognoses franchisegever
1041 Arresten Prognose 19 Oktober 2015
Vormt centrale website een inbreuk op exclusiviteit verzorgingsgebied?
1117 19 Oktober 2015
Opzegging franchiseovereenkomst door franchisegever niet rechtsgeldig
910 Franchiseovereenkomst 19 Oktober 2015


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com