Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Reactie EFF op de te vernieuwen Groepsvrijstellingsverordening
35 Juridisch 09 Augustus 2019
Vergoeding reputatieschade aan franchisegever
583 Reputatieschade 26 November 2018
Formulewijziging niet gerechtvaardigd
550 Formulewijziging 25 Oktober 2018
Uitbreiding aansprakelijkheid
1939 Arresten Prognose 24 Februari 2017
Beroep op dwaling door de franchisenemer wegens beweerdelijk onjuiste prognose.
1863 Arresten Prognose 20 Februari 2017
Matiging van boetebedingen in een huurcontract
1728 Arresten Boetebeding 08 Februari 2017
Vordering door franchisenemer van 250K aan boeters afgegeven
681 Arresten Boetebeding 20 Januari 2017
Dwaling of onrechtmatig handelen vanwege gestelde onjuiste prognose niet aangenomen
1577 Arresten Prognose 22 Juni 2016
Geen sprake van een schending van de zorgplicht door de bank
1684 Franchiseovereenkomst 15 April 2016
Beroep franchisenemersTop 1 Toys op dwaling afgewezen
1760 Arresten Prognose 05 April 2016


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com