Nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening 2022

De Europese Commissie heeft de nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening (VBER) aangenomen inclusief nieuwe verticale richtsnoeren. Deze zijn herzien na een grondige evaluatie en herziening van het 2010 reglement. De herziene regels zijn zo geschreven dat bedrijven eenvoudigere, duidelijkere en actuelere regels en richtlijnen hebben en daarmee hun leverings- en distributieovereenkomsten kunnen beoordelen.
De herziene VBER en Verticale Richtsnoeren treden op 1 juni 2022 in werking tot en met mei 2034. Er is een overgangstermijn van een jaar voor de aanpassingen aan de nieuwe regels. De Nederlandse Franchise Vereniging zal u voorzien van de uitleg van de wijzigingen specifiek gericht op de franchisesector. Dit doen we via onze nieuwsbrief en deze website. Ook zullen wij in webinars de nieuwe regelgeving met u doornemen.

Persbericht Europese Commissie

Toelichting op de nieuwe regels

Verticale Groepsvrijstelling Verordening per 1-6-2022

40 11 mei 2022