Europese commissie – New section on guidance information sharing in dual distribution

De Europese Commissie is een aanvullende raadpleging gestart over de Verticale Block Exemption Regulation die in juni de huidige gaat vervangen en deze raadpleging gaat specifiek over de kwestie van duale distributie.

Hoewel we van mening zijn dat er gezien de eerdere versies een grote bedreiging voor franchise is weggenomen (restricties in informatiedeling bij 10% marktaandeel) en dat franchisegevers en franchisenemers vrijelijk informatie kunnen delen, heeft de Commissie een nieuw probleem opgeworpen met betrekking tot het delen van klantspecifieke gegevens. De Commissie vraagt ​​zich af of merken (waaronder franchisegevers) echt klantspecifieke gegevens nodig hebben.

Uit de vorige consultatieronde is gebleken dat het geven van voorbeelden ons echt heeft geholpen om de praktijk zichtbaar te maken. Dat zal de Europese Franchise Federatie ook nu weer doen. De EFF zal vrijdag 18 februari formeel reageren op de laatste stukken van de commissie.

De stukken van de Europese Commissie bestaan uit:

  1. Guidance information
  2. Expert Report on VBER_dual_distribution_1

602 15 feb 2022