Webinar European Franchise Federation – 15 maart 2024

Op 15 maart jl. organiseerde de European Franchise Federation een webinar over ”Succeeding in the Netherlands”. De presentatie lag in handen van onze directeur Charlotte Oude Reimer en is te downloaden door op deze link te klikken.

Klik hier om de webinar terug te kijken.

Webinar terugkijken: mogelijkheden van ChatGPT voor franchise

Op 24 mei jl. organiseerde de Europese Franchise Federatie een webinar over de mogelijkheden van ChatGPT voor franchise.

De presentatie werd gegeven door Dan Monaghan van Clear Summit Group uit Canada en lid van de Executive Committee van de International Franchise Association.
Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het toepassen van ChatGPT binnen een franchiseformule.

Klik hier om terug te kijken

Nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening 2022

De Europese Commissie heeft de nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening (VBER) aangenomen inclusief nieuwe verticale richtsnoeren. Deze zijn herzien na een grondige evaluatie en herziening van het 2010 reglement. De herziene regels zijn zo geschreven dat bedrijven eenvoudigere, duidelijkere en actuelere regels en richtlijnen hebben en daarmee hun leverings- en distributieovereenkomsten kunnen beoordelen.

Sinds 1 juni is er een nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening (VBER), die de Europese Commissie recent heeft aangenomen, inclusief nieuwe verticale richtsnoeren. Deze nieuwe verordening is van belang voor uw franchiseovereenkomst. 

Kortgezegd verbiedt het kartelverbod afspraken tussen ondernemingen die tot gevolg hebben dat de mededinging wordt beperkt, vervalst of verhinderd. Een onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen horizontale en verticale overeenkomsten. Verticale overeenkomsten zijn van toepassing tussen ondernemingen die actief zijn in verschillende fases van het “productie”proces, tussen een leverancier en een afnemer.

Verticale overeenkomsten kunnen economische efficiëntie bevorderen binnen (bijvoorbeeld) een distributieketen; daarom worden deze overeenkomsten vrijgesteld van het kartelverbod, mits is voldaan aan de voorwaarden van de groepsvrijstellingsverordening. Een korte powerpoint hierover treft u hier.

De herziene VBER en Verticale Richtsnoeren treden op 1 juni 2022 in werking en gelden tot en met mei 2034. Er is een overgangstermijn van een jaar voor de aanpassingen aan de nieuwe regels voor lopende contracten, nieuwe contracten moeten al per direct conform de Mededingingswet worden gemaakt. 

Verticale Groepsvrijstelling Verordening per 1-6-2022

Richtsnoeren

 

Europese commissie – New section on guidance information sharing in dual distribution

De Europese Commissie is een aanvullende raadpleging gestart over de Verticale Block Exemption Regulation die in juni de huidige gaat vervangen en deze raadpleging gaat specifiek over de kwestie van duale distributie.

Hoewel we van mening zijn dat er gezien de eerdere versies een grote bedreiging voor franchise is weggenomen (restricties in informatiedeling bij 10% marktaandeel) en dat franchisegevers en franchisenemers vrijelijk informatie kunnen delen, heeft de Commissie een nieuw probleem opgeworpen met betrekking tot het delen van klantspecifieke gegevens. De Commissie vraagt ​​zich af of merken (waaronder franchisegevers) echt klantspecifieke gegevens nodig hebben.

Uit de vorige consultatieronde is gebleken dat het geven van voorbeelden ons echt heeft geholpen om de praktijk zichtbaar te maken. Dat zal de Europese Franchise Federatie ook nu weer doen. De EFF zal vrijdag 18 februari formeel reageren op de laatste stukken van de commissie.

De stukken van de Europese Commissie bestaan uit:

  1. Guidance information
  2. Expert Report on VBER_dual_distribution_1