Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Uitbreiding aansprakelijkheid
1238 Arresten Prognose 24 Februari 2017
Beroep op dwaling door de franchisenemer wegens beweerdelijk onjuiste prognose.
1366 Arresten Prognose 20 Februari 2017
Matiging van boetebedingen in een huurcontract
1287 Arresten Boetebeding 08 Februari 2017
Vordering door franchisenemer van 250K aan boeters afgegeven
386 Arresten Boetebeding 20 Januari 2017
Dwaling of onrechtmatig handelen vanwege gestelde onjuiste prognose niet aangenomen
1282 Arresten Prognose 22 Juni 2016
Geen sprake van een schending van de zorgplicht door de bank
1380 Franchiseovereenkomst 15 April 2016
Beroep franchisenemersTop 1 Toys op dwaling afgewezen
1429 Arresten Prognose 05 April 2016
Rechtbank Gelderland stelt Bakker Bart in het gelijk in collectieve claim
1007 Uitspraken huur 18 Maart 2016
Dwaling omtrent prognose
984 Arresten Prognose 09 Februari 2016
Geen aanleiding om een bijzondere zorgplicht van franchisegever aan te nemen
899 Franchiseovereenkomst 09 Februari 2016


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com