Nieuwe Verticale Groepsvrijstellingsverordening 2022

De Europese Commissie heeft de nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening (VBER) aangenomen inclusief nieuwe verticale richtsnoeren. Deze zijn herzien na een grondige evaluatie en herziening van het 2010 reglement. De herziene regels zijn zo geschreven dat bedrijven eenvoudigere, duidelijkere en actuelere regels en richtlijnen hebben en daarmee hun leverings- en distributieovereenkomsten kunnen beoordelen.
De herziene VBER en Verticale Richtsnoeren treden op 1 juni 2022 in werking tot en met mei 2034. Er is een overgangstermijn van een jaar voor de aanpassingen aan de nieuwe regels. De Nederlandse Franchise Vereniging zal u voorzien van de uitleg van de wijzigingen specifiek gericht op de franchisesector. Dit doen we via onze nieuwsbrief en deze website. Ook zullen wij in webinars de nieuwe regelgeving met u doornemen.

Verticale Groepsvrijstelling Verordening per 1-6-2022

Richtsnoeren

 

Europese commissie – New section on guidance information sharing in dual distribution

De Europese Commissie is een aanvullende raadpleging gestart over de Verticale Block Exemption Regulation die in juni de huidige gaat vervangen en deze raadpleging gaat specifiek over de kwestie van duale distributie.

Hoewel we van mening zijn dat er gezien de eerdere versies een grote bedreiging voor franchise is weggenomen (restricties in informatiedeling bij 10% marktaandeel) en dat franchisegevers en franchisenemers vrijelijk informatie kunnen delen, heeft de Commissie een nieuw probleem opgeworpen met betrekking tot het delen van klantspecifieke gegevens. De Commissie vraagt ​​zich af of merken (waaronder franchisegevers) echt klantspecifieke gegevens nodig hebben.

Uit de vorige consultatieronde is gebleken dat het geven van voorbeelden ons echt heeft geholpen om de praktijk zichtbaar te maken. Dat zal de Europese Franchise Federatie ook nu weer doen. De EFF zal vrijdag 18 februari formeel reageren op de laatste stukken van de commissie.

De stukken van de Europese Commissie bestaan uit:

  1. Guidance information
  2. Expert Report on VBER_dual_distribution_1