Cosly.com

Wet franchise


Wet franchise?
Er is straks een Wet franchise en deze zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2021 in werking gaan treden. De wet heeft tot doel de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers meer evenwichtig te maken. De wet zal naast het algemene verbintenissen- en ondernemingsrecht, het huurrecht (koppeling van het huurrecht aan het franchisecontract) en het Mededingingsrecht gaan gelden. 

Memorie van Toelichting
De Memorie van Toelichting (MvT) is de uitleg bij een wetsvoorstel en wordt geschreven door diegene die het wetsvoorstel maakt. Hierin wordt aangegeven waarom het onderwerp dat in de betreffende wet is gelegen wettelijk moet worden geregeld. Tevens wordt in de MvT ieder artikel van de desbetreffende wet door middel van commentaar uiteengezet.

Europese Erecode 
Tot de Wet franchise officieel van kracht is hanteert de NFV de Europese Erecode in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. 

Vragen?
Voor vragen over de toekomstige Wet franchise en wat er allemaal verandert voor uw als franchisegever en franchisenemer, neem contact met ons op. Wij adviseren u voor het daadwerkelijk opstellen van franchisecontracten advies in te winnen bij een advocaat of juridisch adviseur. Deze vindt u op deze site onder adviseurs

Jurisprudentie
Een rechter houdt bij zijn uitspraak en overweging ook rekening met jurisprudentie. Jurisprudentie is de verzamelnaam voor eerder gedane rechterlijke uitspraken. Jurisprudentie is een rechtsbron die niet in de wet is terug te vinden en behoort tot de ongeschreven rechtsbronnen.

NB: ten aanzien van de inhoud van het bovenstaande kan door de NFV geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Cosly.com