Franchising, een samenwerking tussen elkaar aanvullende partners

Franchisenemer worden en zijn

Als zelfstandig ondernemer in franchiseverband kan je profiteren van de schaalvoordelen en de deskundigheid die de franchisegever biedt. De taakverdeling is een van de belangrijkste voordelen van franchising. De franchisegever neemt een groot deel van de taken als marktonderzoek, inkoop, reclame en bijvoorbeeld winkelinrichting voor zijn rekening. Het stelt de franchisenemer in staat zijn tijd en energie vooral te besteden aan commerciële activiteiten en ziet zijn inzet als zelfstandig ondernemer beloond met de winst uit zijn onderneming. Franchising is dan ook een succesvol samenwerkingsmodel dat al jaren een groei laat zien in de detailhandel food en non-food, de horecasector, dienstverlenende branches en in de zorgsector.

De keuze van een formule

Hoewel franchising de start van een onderneming kan vereenvoudigen, ligt de kracht van de franchiserelatie vooral in de continuïteit. Door toe te treden tot een franchiseketen ga je een jarenlange relatie aan. De keuze voor een franchiseformule maak je met een zorgvuldige voorbereiding, waarbij je kijkt naar de inhoud en vereisten van de franchiseformule en het te verwachten ondernemersinkomen. Zoals iedere organisatie heeft ook een franchiseorganisatie spelregels. Die zijn erop gericht de naam en status van de totale keten op het gewenste hoge niveau te houden. Bij franchise moet je als franchisenemer dus bereid zijn de spelregels te volgen. En dat is best iets om over na te denken, want niet iedereen wil dat. Franchising is een vorm van samenwerking tussen elkaar aanvullende partners, gericht op hetzelfde doel: een succes maken van de keten van aangesloten bedrijven. En zo’n relatie betekent nu eenmaal geven en nemen.

De verhouding tussen enerzijds de centrale organisatie, de franchisegever, en anderzijds de zelfstandige ondernemer, de franchisenemer, schept uiteraard over en weer rechten en verplichtingen. Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden waar zowel de franchisegever als de franchisenemer rekening mee moeten houden bij het aangaan van de samenwerking. Ook is er een Europese Erecode voor franchising met gedragsregels hoe de franchisegever en franchisenemer met elkaar om dienen te gaan.

In de folder Franchisenemer worden staan vragen die je kunt stellen, wanneer je overweegt om franchisenemer te worden. Ook staan er een aantal gouden goed- en niet-goed-regels bij voor het vinden van een franchisegever.

De voornaamste doelstelling van de NFV is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. Wij dienen daarin het belang van franchisegevers aan de hand van voorlichting, advies, kwaliteitsbewaking, kennisbundeling en onderzoek. Onderwerpen die ook voor franchisenemers van belang zijn. We zijn het aanspreekpunt en kennisinstituut voor iedereen die meer van deze samenwerkingsvorm wil weten.

De NFV behartigt de belangen voor aangesloten leden. Bijvoorbeeld voor deze formules.

Kwalitatieve
franchisegevers in Nederland

NFV-leden maken deel uit van de kwalitatieve top van franchisend Nederland.
De NFV verleent het Erkend lidmaatschap aan franchisegevers onder de volgende voorwaarden:

 • Een duidelijk ontwikkelde formule
 • Minimaal twee jaar franchisen
 • Tenminste één succesvolle pilotvestiging operationeel
 • Tenminste twee franchisenemers
 • Gevestigd in Nederland
 • Deponering van merknaam/handelsnaam
 • Franchiseovereenkomst goedgekeurd door NFV
 • Goed geregelde communicatie en overdracht knowhow
 • Acceptabele financiële voorwaarden als entreegeld, franchisefee en reclamebijdragen
 • Onderschrijving en toepassing van de Europese Erecode inzake franchising
 • Schriftelijke voorinformatie voor kandidaat franchisenemers
 • Er is een profielschets voor franchisenemers
 • Een acceptabel ondernemersinkomen
 • Handboek aanwezig met gedetailleerde instructies
 • Voortdurende ondersteuning en begeleiding van de franchisenemers
 • Voortdurend onderhoud en ontwikkeling van de formule

Meer weten over franchisegeven?

Neem dan contact met ons op. Wij staan als vereniging voor u klaar.

Download onze brochure:

“Franchisenemer worden.”

Download

Aangesloten leden

Bekijk al onze leden

Samen sterker!
Deze aangesloten franchiseformules leveren het bewijs.