Cosly.com

Vragen


Zie ook: Franchisenemers | Franchising algemeen

Algemeen

Aan welke criteria moet een NFV franchisegever voldoen?
Kan ik een franchisecontract bij de NFV laten beoordelen?
Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?


Algemeen


Aan welke criteria moet een NFV franchisegever voldoen?
De Vereniging verleent het keurmerk, d.w.z. het NFV logo aan franchisegevers indien voldaan is aan o.a. de volgende criteria:

  • Er moet sprake zijn van een ontwikkelde en bewezen succesvolle formule die minimaal twee jaar op franchisebasis is toegepast en tenminste één pilotvestiging bezit, en waarbij minimaal twee franchisenemers in Nederland zijn aangesloten.
  • De organisatie dient uitzicht te bieden op continuiteït zowel in financieel als in organisatorisch opzicht.
  • De franchiseovereenkomst dient door de NFV getoetst, c.q. goedgekeurd te zijn.
  • De organisatie dient de Europese Erecode inzake Franchising (voorwaarden van fair gedrag) te onderschrijven en toe te passen.
  • De franchisegever dient schriftelijke informatie (minimaal 10 vastgelegde punten) te verstrekken aan kandidaat-franchisenemers.
  • De organisatie hanteert acceptabele financiële voorwaarden zoals entreegeld, franchisefee, reclamebijdragen.
  • Er dient een handboek aanwezig te zijn.
  • Merknaam/handelsnaam en site zijn gedeponeerd.
  • Er is sprake van overdracht van know-how plus ondersteuning en begeleiding van franchisenemers.

De volledige lijst met criteria kunt u hier nalezen
Naar boven

Kan ik een franchisecontract bij de NFV laten beoordelen?
De NFV toetst een contract uitsluitend voor franchisegevers in samenhang met de aanvraag van het lidmaatschap. Toetsing van het contract aan de  Europese Erecode inzake Franchising  door onze juristen en goedkeuring is zelfs voorwaarde van het lidmaatschap. Bent u geen NFV-lid of aanvrager van het lidmaatschap en wenst u toch een deskundige, onafhankelijke mening, dan kunt u het contract laten beoordelen bij één van de adviseurs die als geassocieerd lid bij de NFV zijn aangesloten.
Naar boven

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?
De NFV organiseert voor haar leden diverse malen per jaar seminars waarbij belangrijke en actuele onderwerpen behandeld worden door deskundige sprekers. In workshops wordt de uitwisseling van kennis en ervaring tussen franchisegevers bevorderd.

NFV-leden ontvangen zes maal per jaar het NFV Informatie Bulletin waarmee zij op de hoogte worden gehouden van actuele nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van franchising, overheidsmaatregelen, beurzen en congressen.

Een van de faciliteiten die de NFV exclusief aan haar leden biedt, is het beoordelen van de te hanteren franchiseovereenkomst aan de hand van de Europese Erecode inzake Franchising. Bovendien worden de franchiseovereenkomsten daarna ook nog eens elke vijf jaar getoetst.

Formule en bedrijfsprofiel van de leden worden vermeld op de NFV-site op meerdere plaatsen. Een probaat middel om kandidaat franchisenemers te werven. Bij deze vermelding staat dan ook een link naar de eigen website.

Op verzoek krijgen leden teksten van lezingen toegezonden en hebben zij inzage in franchiseliteratuur, onderzoeksrapporten en scripties in de NFV bibliotheek. Ook kunnen zij rekenen op juridische adviezen van algemene aard.
Naar boven

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via onderstaand formulier.

Verstuur

Cosly.com