Cosly.com

Franchisegevers


Franchising is een snelle, efficiënte en relatief veilige methode om in de markt door te dringen, zonder dat investeringen nodig zijn in een eigen net van verkooppunten. De franchisenemer is een gemotiveerde ondernemer, die eigen kapitaal heeft geïnvesteerd.

 

Wat is de NFV?
De NFV is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in het koninkrijk der Nederlanden. De meeste franchisegevers die actief zijn in Nederland en marktleider in hun branche, zijn aangesloten.

 

Wat doet de NFV voor franchisegevers?
De NFV behartigt de belangen van franchisegevers en franchisenemers in Nederland met als voornaamste doelstelling het bevorderen van gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. Dat doet de NFV middels voorlichting (o.a. brochures), advies, kwaliteitsbewaking, kennisbundeling en onderzoek.
wij omarmen uw business en weten waar de kansen liggen.

Lidmaatschap NFV

Meer informatie over het lidmaatschap van NFV kunt u hier nalezen. 
Lid worden »

Cosly.com