Cosly.com

Formulekeuze


De NFV behartigt de belangen van franchisegevers in Nederland met als voornaamste doelstelling: het bevorderen van gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising. Zij dient tegelijkertijd het belang van de franchisenemer middels voorlichting, advies, kwaliteitsbewaking, kennisbundeling en onderzoek.

NFV-leden maken deel uit van de kwalitatieve top van franchisend Nederland. De NFV verleent dit kwaliteitslabel aan franchisegevers onder de volgende voorwaarden:
 • een ontwikkelde formule
 • minimaal twee jaar franchisen
 • tenminste één pilotvestiging
 • tenminste twee franchisenemers
 • uitzicht bieden op continuïteit (financieel en economisch)
 • schriftelijke informatie voor kandidaat franchisenemers
 • handboek aanwezig
 • franchiseovereenkomst door NFV goedgekeurd
 • acceptabele financiële voorwaarden als entreegeld, franchisefee, reclamebijdragen
 • gevestigd zijn in Nederland
 • deponering van merknaam/handelsnaam
 • er is sprake van overdracht van know-how
 • er is sprake van ondersteuning en begeleiding van de franchisenemers
 • de Europese Erecode inzake franchising onderschrijven en toepassen

NFV-leden mogen het NFV-logo voeren.

Aspirantleden zijn die franchisegevers die (nog) niet aan bovengenoemde criteria voldoen. Als aspirantlid heeft de startende franchisegever gedurende twee jaar toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. Daarna wordt de organisatie geacht voldoende bestaansrecht als franchisegever te hebben opgebouwd en vindt toetsing plaats aan de hand van de criteria voor het "volle" lidmaatschap.

Gecertificeerd lidmaatschap
Formules die 10 jaar of meer als formule actief zijn, kunnen in aanmerking komen voor het "Gecertificeerd lidmaatschap". Naast bovengenoemde eisen, zal dan voldaan moeten worden aan de volgende voorwaarden:
 • formule bestaat langer dan 10 jaar waarvan > 5 jaar als NFV-lid
 • er is in ieder geval regionale dekking, doch bij voorkeur landelijke dekking
 • de communicatie tussen franchisegever en de franchisenemers is goed geregeld, bij voorkeur door middel van een Franchise Raad dan wel een Franchisenemersvereniging
 • er wordt voldaan aan de deponeringsplicht bij de KvK
 • er is een goed functionerende website
 • schriftelijke informatie voor potentiele franchisenemers
 • er bestaat(n) financieringsarrangement(en) met geldverstrekkers t.b.v. financiering van de onderneming van de franchisenemer
 • er bestaat een opleidings / scholingsplan
 • er bestaat een profielschets voor franchisenemers
 • er is een exploitatiebegroting
 • formule heeft een bovengemiddelde naamsbekendheid 

Cosly.com