GEZINSHUIS.COM

Franchise Status: erkend lid

Gezinshuis.com start en ondersteunt gezinshuizen die kinderen en jongeren opvangen, die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen blijven wonen. In onze gezinshuizen wordt de professionaliteit en vakmanschap van gezinshuisouders gecombineerd met het vanzelfsprekende van een bestaand gezin.

De inhoudelijk kant van de franchisefomule richt zich vooral op het vermogen aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van kinderen. Wij focussen ons op het gezonde en veel minder op de problemen. De bedrijfsmatige kant van de franchiseformule richt zich op de zelfregie van de gezinshuisouders. Wij vinden het belangrijk dat gezinshuisouders zelfvoorzienend zijn; waar mogelijk zelf de beslissingen nemen en de teugels in handen hebben.

19 apr 2021

Gezinshuis.com

Adresgegevens:
Bedrijfsnaam: Gezinshuis.com
Formulenaam: GEZINSHUIS.COM
Bezoekadres: Stationsweg 65, 6711 PL Ede
Postadres:
Website: www.gezinshuis.com
E-mailadres: info@gezinshuis.com
Contactpersoon:
Naam: de heer Arjen Keers (Directeur-Bestuurder)
Telefoonnummer: 0342 - 450 253
Financieel:
Franchise Entree: Is verwerkt in de eerste 3 jaar van de fee
Franchise Fee:  Tussen € 380,- en € 800,- (exclusief BTW) - afhankelijk van aantal geplaatste kinderen -
Eigen Middelen: Variabel
Gemiddelde Investering:  € 5.000,- eenmalig (te betalen in een termijn van 5 jaar)