Cosly.com

Contract


Veel bekende franchisegevers zijn aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging. De Vereniging heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen en begeleiden van bonafide franchising. Met dit oogmerk is op Europees niveau een Erecode inzake Franchising opgesteld, die door de leden van de NFV wordt onderschreven en toegepast.

De Erecode omschrijft duidelijk de "spelregels" waaraan beide partijen (de franchise-gever en de franchisenemer) zich dienen te houden. Ook een aantal voorwaarden waaraan de franchiseovereenkomst moet voldoen, is in deze Erecode opgenomen. Een exemplaar van de Europese Erecode inzake Franchising is verkrijgbaar bij het secretariaat.

Een van de faciliteiten die de NFV exclusief aan haar leden biedt, is het beoordelen van de te hanteren franchiseovereenkomst. Bovendien wordt in principe elke vijf jaar een hertoetsing van deze overeenkomst uitgevoerd. Met de toetsingen en hertoetsingen verkrijgen de NFV-franchisegevers (en hun franchisenemers) de zekerheid dat de door hen gehanteerde franchiseovereenkomst geen artikelen bevat die strijdig zijn met de Europese Erecode, dan wel nationale en/of internationale wetgeving.

Cosly.com