Cosly.com

Contract


Veel bekende franchisegevers zijn aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging. De Vereniging heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising in Nederland. Per 1 januari 2021 gaat in Nederlad de Wet franchise van kracht zijn, dit betekent dat alle Nederlandse franchiseformules deze wet (contractueel) moeten gaan naleven. 

Zowel de franchisegever als de franchisenemer heeft een informatieplicht voorafgaand aan het ondertekenen van het franchisecontract. Hoever deze reikt is niet kort en krachtig toe te lichten, dit vergt meer tijd en aandacht en is voor de een ingrijpender dan de ander. De NFV ondersteunt haar leden met alle mogelijke kennis en inzichten om straks contracten in lijn met de nieuwe Wet franchise te brengen. Geen lid informeer naar de voorwaarden of bent u  een (potentiele) franchisenemer, raadplaag een (juridisch)adviseur.  

NFV behartigt de belangen van haar aangesloten leden en is een serieuze gesprekspartner voor politiek, franchisenemersorganisaties en media.  De Wet franchise gaat gelden voor ruim 900 franchiseformules, verdeeld over verschillende sectoren, die met elkaar een omzet van ruim 38 miljard euro per jaar realiseren. 

Cosly.com