THOMASHUIZEN

Franchiseformule van kleinschalige (woon) initiatieven in de zorg, gericht op mensen met een verstandelijke beperking.

GEZINSHUIS.COM

Gezinshuis.com start en ondersteunt gezinshuizen die kinderen en jongeren opvangen, die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen blijven wonen. In onze gezinshuizen wordt de professionaliteit en vakmanschap van gezinshuisouders gecombineerd met het vanzelfsprekende van een bestaand gezin.

De inhoudelijk kant van de franchisefomule richt zich vooral op het vermogen aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van kinderen. Wij focussen ons op het gezonde en veel minder op de problemen. De bedrijfsmatige kant van de franchiseformule richt zich op de zelfregie van de gezinshuisouders. Wij vinden het belangrijk dat gezinshuisouders zelvoorzienend zijn; waar mogelijk zelf de beslissingen nemen en de teugels in handen hebben.