Agenda

NFV seminar ‘Goed voorbereid aan de start’

         

Voor franchisenemers kan het aansluiten bij een formule een vliegende start als zelfstandig ondernemer betekenen. Over veel zaken is immers al nagedacht. Als lokale franchiseondernemer heb je de verantwoordelijkheid de formule in jouw gebied ook succesvol te maken, samen met de kennis en kunde van de franchisegever. Samen zorg je voor het resultaat.

>>>>>>>>Aanmelden 

Een aantal zaken moet door de (potentiële) franchisenemers goed worden overdacht. Hij of zij moet o.a.  inzicht krijgen in de formule zelf, het concept, de samenwerkingsvorm franchise en de voor- en nadelen ervan, de levenscyclus van een concept en de belangrijkste juridische en bedrijfseconomische aspecten. Franchisegever en franchisenemer hebben beiden een onderzoek plicht en dienen transparant te zijn. Ter ondersteuning hiervan hanteren de NFV en haar leden de Europese Erecode. Sinds kort is daar de Nederlandse Franchise Code NFC aan toegevoegd. Het Startersseminar is nu het praktische sluitstuk om franchisenemers nog beter voorbereid te laten beginnen met hun bedrijf.

De deelnemer heeft na afloop van het seminar inzicht in en kennis van alle belangrijke elementen die nodig zijn bij de beoordeling of een franchiseformule bij hem/haar past. Hoe hij of zij aan belangrijke  informatie kan komen en wat de potentiele risico’s zijn.

Voor wie?
Het seminar richt zich vooral op (potentiële) franchisenemers vanuit de leden van de NFV en voor andere geïnteresseerden in het starten als franchisenemer. Het seminar is ook geschikt voor formulemanagers en zij die zich bezig houden met werving en selectie.

Kosten
Deelnemers via NFV leden betalen € 50,- ex btw  en voor niet NFV leden bedragen de kosten
€ 150 ex btw.

>>>>>>>>Aanmelden

Wanneer?
Dinsdag 10 mei 2016
9.30 uur – inloop en ontvangst
10.00 tot 13.00 uur – seminar

Wie geven de inleidingen?
Jos Burgers van de NFV, Ben Hogeveen van Flynth, Theodoor Ludwig van Ludwig & Van Dam Advocaten en Peta Klaassen van VisieOpZaken.

Locatie
Flynth adviseurs en accountants in Woerden, Vijzelmolenlaan 11, 3447 GX Woerden.

Programma
Deel 1: franchise

 1. Ontstaan franchise algemeen en in Nederland.
 2. Wat is franchise?
 3. Voorbereidende elementen van franchise.
 4. Optionele elementen van franchise.
 5. Soft of hard franchise.
 6. Het concept en conceptueel denken.
 7. Besluitvorming en rol overlegorganen.
 8. Uitleg Europese Erecode.

Deel 2: financiële -en bedrijfseconomische aspecten

 1. Beginselen balans en W/V-rekening.
 2. Prognoses en exploitatiebegroting.
 3. Belang kengetallen van de betreffende branche.
 4. Financiering, zelf, door derden (banken – crowdfunding) of door franchisegever (achtergestelde lening, TKV e.d.).
 5. Bewustzijn van het ondernemersrisico.
 6. Verkoop onderneming (aanbiedingsplicht, waardebepaling e.d.).

Deel 3: juridische aspecten

 1. Franchise, benoemd of onbenoemd contract.
 2. Precontractuele en contractuele fase, beëindigingsfase.
 3. Zorgplicht, mededelingsplicht, verantwoordelijkheden.
 4. Typische franchisebepalingen zoals mogelijkheid tot afnameverplichtingen en handhaven uniforme uitstraling.
 5. Functiehandboek.
 6. Rol van de Europese Erecode en de Nederlandse Franchise Code.
 7. Tussentijdse beëindiging en beëindiging bij afloop contract.

Deel 4: Communicatie en Werving & Selectie

 1. Communicatie
 2. Franchiseraad, franchisenemer vereniging
 3. Social Media
 4. Werving & Selectie
 5. Plan van aanpak
 6. Profiel
 7. Valkuilen 
10 May 2016

Actueel