Agenda

NFV Masterclass Werving & Selectie 13 april 2015

Een goede werving & selectie is een voorwaarde voor succes en cruciaal bij het uitrollen van een formule. Daarom is ter bevordering en verdieping van de kennis en competenties op dit gebied deze Masterclass ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau Customerfactory. De cursist krijgt een uitstekend beeld van het belang en de werking van een goed gestructureerd werving & selectietraject. Speciale aandacht is er in deze Masterclass voor webgebruik ten behoeve van leadgeneratie.

Wie geven deze Masterclass?

  • Kees Bothof, bedrijfsjurist bij Customerfactory, zal ingaan op de diverse juridische aspecten waaronder de zorgplicht van de franchisegever en de aansprakelijkheid bij tekortschieten hierin, de toepassing van de Erecode en de informatieplicht.
  • Jennifer van Haastert, directeur van Customerfactory, zal vanuit haar praktijkervaring de belangrijkste elementen uit het werving & selectietraject toelichten.
  • Lennart Koetsier, directeur van Multiply, een innovatief online marketing bureau gericht op het vindbaar maken van websites in zoekmachines, zal ingaan op toepassing van webgebruik ten behoeve van de leadgeneratie.
Programma                  
14.00 -14.20 uur                                                               Registratie en ontvangst 
14.20 – 14.50 uur Juridische aspecten en aansprakelijkheid ter zake van de werving & selectie van franchisenemers
14.50 – 15.20 uur De kenmerken van een efficiënt, effectief en volledig werving & selectietraject (incl. leadgeneratie)
15.20 – 15.40 uur Pauze
16.10 – 16.40 uur Zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine adverteren (SEA), Google Adwords en web analytics ten behoeve van de leadgeneratie 
16.40 – 17.30 uur Praktijkopdracht door deelnemers
17.30 – 18.00 uur Netwerkborrel

Bij iedere onderdeel wordt ingegaan op eventuele knelpunten die de cursisten ten aanzien van het onderdeel ervaren. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.
 
Wat is het doel?
Na afloop heeft de cursist een uitstekend beeld van het belang en de werking van een goed gestructureerd werving & selectietraject en heeft de cursist goede tips ten aanzien van een efficiënte en effectieve leadgeneratie op zak.
 
Opdracht voor deelnemers vooraf
Ervaart u knelpunten in uw huidige werving & selectietraject? Zo ja, welke zijn dat?
Uw input kunt u t/m 10 april 2015 mailen aan info@nfv.nl. Graag als onderwerp van de e-mail vermelden ‘opdracht Masterclass werving & selectie’.
 
Kosten?
Voor NFV-leden € 50,- en voor niet-leden € 150,- ex BTW.
 
Locatie
HEMA Distributiecentrum, Atoomweg 60, 3542 AB Utrecht (Industrieterrein Lage Weide)
 
Aanmelden? 
Stuur een mail naar info@nfv.nl 

13 Apr 2015

Actueel