Agenda

Juridische workshop Franchising & Privacy

Klanten zijn voor elke organisatie de primaire bron van inkomsten. Daar wil je als ondernemer dus graag veel van weten om optimaal in te kunnen spelen op mogelijke wensen. Het aanmaken en bijhouden van een klantenbestand valt onder verwerking van persoonsgegevens en daar zijn regels voor. Wie mag wat verwerken en wie is daar verantwoordelijk voor?  

In twee uur tijd krijgt u praktijkgerichte uitleg over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en adviezen over hoe u kunt omgaan met privacy-vraagstukken.

Wanneer is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing?
Deze wet bepaalt dat u met persoonsgegevens van uw klanten maar ook van uw medewerkers zorgvuldig moet omgaan. U mag bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzamelen en gebruiken dan echt nodig is. En u moet uw gegevensverwerking melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij diefstal of verlies van persoonsgegevens bent u verplicht dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. Meldt u een datalek niet op tijd? Dan heeft dat consequenties. Denk hierbij ook aan een e-mail die is verzonden naar een verkeerd adres of een verloren usb-stick. Kortom uw databestand vraagt zorg.

>>>>>>>>>Aanmelden

De volgende onderwerpen komen deze middag uitgebreid aan bod:

  • Privacy & de franchiseovereenkomst.
  • Verwerking van persoonsgegevens door franchisegevers en franchisenemers (lees: wie mag wat? En wie is rechthebbende van het klantenbestand?).
  • Consequenties van de Wet meldplicht datalekken.
  • Belangrijkste wijzigingen in de Europese Privacy Verordening, die op 14 april jl. is aangenomen.

Wij organiseren deze workshop in samenwerking met geassocieerd lid Osborne Clarke op donderdag 19 mei a.s.

Programma

15.30 uur Ontvangst
16.00 uur           Presentatie Kevin van ’t Klooster, Advocaat en
Michiel Odink Partner Osborne Clarke  
16.45 uur Pauze
17.00 uur Vervolg presentatie
17.45 uur Vragen en aansluitend een borrel 

Voor wie?
Leden NFV en niet-leden NFV

Kosten                     
Leden: gratis
Niet leden: € 150,-

>>>>>>>>>Aanmelden

Locatie
Osborne Clarke N.V.
IJdok 29, 1013 MM Amsterdam

19 May 2016

Actueel