Agenda

Introductiecursus franchise – Nieuwe opzet Masterclass

Nieuwe opzet masterclass franchise in 2014
 
Na 12 jaar zal onze Masterclass Franchise in een gewijzigde vorm worden gegeven.
Allereerst zullen we een onderscheid gaan maken tussen potentiële dan wel net gestarte franchisegevers en potentiële dan wel net gestarte franchisenemers. Naast de voor beide partijen benodigde algemene kennis en vaardigheden (franchise is op de eerste plaats samenwerken) kunnen we zo beter ingaan op de specifieke elementen die  bij het franchisegeverschap en franchisenemersschap thuishoren.
 
Vanuit deze twee invalshoeken zal worden ingegaan op een viertal onderwerpen, te weten: 1) ontstaan van franchise, de NFV en EFF, de Europese Erecode en de omvang/het belang van franchise, 2) juridische aspecten, 3) bedrijfseconomische en financiële aspecten en 4) werving & selectie en communicatie.

Minimaal 4 maal per jaar zal deze “Introductiecursus franchise” worden  georganiseerd door de NFV in samenwerking met de geassocieerde leden Ludwig&Van Dam advocaten, Flynth en VisieopZaken.
De eerstvolgende cursus voor franchisegevers wordt gehouden op vrijdag 11 april 2014 te Hoevelaken. Tijdens deze cursus zullen de trainers vanuit hun praktijkervaring handvatten aanreiken en adviezen geven over het oprichten en uitrollen van een eigen formule dan wel het starten als franchisenemer. Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
De Introductiecursus Franchise in april wordt gegeven tijdens de franchise & formulebeurs 'Onderneem't' en na de cursus is de beurs voor deelnemers aan deze cursus vrij toegankelijk. 

Deze introductiecursus  kost €. 195,- ex BTW, bevat tevens een exemplaar van de Praktijkgids Franchising (incl.NFV Model Franchiseovereenkomst) en is in beginsel voor iedereen toegankelijk. Voor degene die de Praktijkgids Franchising separaat hebben aangeschaft is de cursus toegankelijk d.m.v. een aanvullende betaling van €. 120,00 ex. BTW. 

U kunt de Introductiecursus franchise bestellen via onze bestelpagina Boeken NFV

11 Apr 2014

Actueel