Cosly.com

Online ledensessie Wet franchise 25/6

25 Juni 2020


De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met de Wet franchise en twee ingediende amendementen en een motie een meerderheid van de stemmen heeft gekregen. Daarom organiseert de NFV op 25 juni a.s. voor haar leden een online sessie om hun bij te praten.

Deze middag worden zij bijgepraat over de Wet franchise en geven we een toelichting op de punten die ervoor gaan zorgen dat de wet moeilijk uitvoerbaar is. Ben je lid? Meld je aan en maak direct van de gelegenheid gebruik om vooraf je vraag te stellen. De sessie wordt gepresenteerd door voorzitter Boris van der Ham en Willem Spierenburg, AH en bestuurslid. De online sessie vindt plaats op donderdag 25 juni a.s. om 17.00 uur en duurt tot circa 18.00 uur. 
Over de Wet franchise
De Wet franchise is nog op een enkel punt aangepast. Daarnaast is er vastgesteld dat er een evaluatie van de wet plaatsvindt binnen 5 jaar na inwerkingtreding en er een periodiek 'overlegorgaan’ tussen franchisegevers- en franchisenemerscollectieven in het leven wordt geroepen.

NFV staat positief kritisch tegenover het wetsvoorstel, maar we vinden dat op een aantal punten de wet moeilijk uitvoerbaar is. Er zijn nog steeds elementen in de wet die voor ongewenste effecten zullen gaan zorgen. Door de vele open normen in combinatie met het dwingendrechtelijke karakter vraagt dit veel van franchisenemers en franchisegevers en hun manier van samenwerken.

Graag tot 25 juni en voor vragen kun je contact opnemen met de NFV.« Terug naar het overzicht

Cosly.com