Cosly.com

NFV Winterevent

22 Januari 2019

Wat zijn de gevolgen van het wetsvoorstel franchise voor franchisegevers en franchisenemers? Schiet de beoogde bescherming van franchisenemers niet door?


Op dinsdag 22 januari a.s. organiseren wij ons Winterevent met ALV. Deze middag staat in het teken van het wetsvoorstel franchise. De inloop is vanaf 14.30 uur en het vindt plaats bij Green Village in Nieuwegein.

We roepen alle leden op om te komen! Het wetsvoorstel, zoals deze er nu ligt, brengt enerzijds goede ontwikkelingen met zich mee, maar anderzijds hebben wij ook onze zorgen. Het doel van het wetsvoorstel is te voorzien in een goede en evenwichtige relatie tussen franchisegever en franchisenemer. Zo is bijvoorbeeld de aanscherping van gedrag in de pre contractuele fase daarvoor een goede aanzet. In de teksten van de MvT die betrekking hebben op de contractuele en post contractuele fase wordt deze beoogde evenwichtigheid volgens ons echter onvoldoende bereikt. Met name onderwerpen als goodwill, non-concurrentiebeding, instemmingsrecht en de term “aanzienlijke gevolgen” baren ons zorgen vanwege de verstrekkende gevolgen ervan. Ook het ontbreken van de gangbare definitie van franchising zelf in de wetstekst (hoewel deze wel in het begin van de MvT letterlijk wordt geciteerd) en de aansluiting daarop van de andere definities roept vragen op. 

Wat is nu de impact hiervan?
Hier biedt de MvT geen helder antwoord op en de impact is niet voor iedere franchiseformule hetzelfde, dit hangt af van verschillende factoren. Wij presenteren deze middag onze concept reactie op de consultatie en geven een uitgebreid overzicht van de artikelen en onderwerpen waar onze zorgen liggen en waar wij mogelijke problemen voorzien. We gaan graag met u hierover in gesprek en willen weten wat u vindt van het wetsvoorstel en wat de impact kan zijn voor uw formule.

We hebben er tenslotte allemaal belang bij dat er een wet komt die voor iedereen toepasbaar is. Dit is de kans om er met elkaar wat van te vinden en uw stem te laten gelden. Samen staan we tenslotte sterker! Aansluitend op het programma worden de nieuwe bestuursleden voorgedragen en sluiten we de middag af met een nieuwjaarsborrel.

>>>>>>>>Aanmelden

We hebben er tenslotte allemaal belang bij dat er een wet komt die voor iedereen toepasbaar is. Dit is de kans om er met elkaar wat van te vinden en uw stem te laten gelden. Samen staan we tenslotte sterker! Aansluitend op het programma worden de nieuwe bestuursleden voorgedragen en sluiten we de middag af met een borrel.

Programma 
Vanaf 14.30 uur Inloop
15.00 uur Algemene Ledenvergadering
  • Opening 
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Verslag ALV 24 mei 2018
  • Wetsvoorstel franchise
  • Samenstelling bestuur:
    Voordracht Rob Hogervorst en Marjolein de Neef
    Aftreden: Hans den Arend en Bas Holshuijsen 
17.00 uur Nieuwjaarsborrel

Locatie
Green Village
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
>>>>>>Route (voldoende gratis parkeergelgenheid) >>>>>>>>Aanmelden

« Terug naar het overzicht

Cosly.com