Cosly.com

Advies


Goed en niet-goed bij het vinden van een franchisegever
Er zijn een aantal gouden regels bij het vinden van een passende franchisegever:

Goed
 • Praat met zoveel mogelijk franchisenemers.
 • Praat met de franchisegever; leer de belangrijkste mensen binnen het bedrijf kennen.
 • Overleg met iedereen van wie u redelijkerwijs hulp kunt verwachten.
 • Stel alle vragen die u maar bedenkt. Geen enkele vraag is onbelangrijk.
 • Vergelijk andere franchiseorganisaties in dezelfde branche.
 • Ken uzelf zodat u zeker weet dat u kunt wat er van u verwacht wordt.
 • Lees en begrijp de voorovereenkomst en zorg dat u alle contractvoorwaarden kent.
 • Ken de geschiedenis en de ervaring van de franchisemanagers.
 • Research, research, research. Hoe meer u weet, hoe beter uw besluit zal zijn. Bedenk dat u de enige bent die kan bepalen of een specifieke formule voor u geschikt is.

Niet-goed
 • Haast. Neem de tijd voor onderzoek, gesprekken en vergelijkingen, anders neemt u misschien een verkeerde beslissing.
 • Teveel financiële hooi op uw vork nemen. Ga uit van een hoger kostenplaatje dan u in eerste instantie aannam.
 • Bezuinigen op adviezen van consultants. U zult hierdoor kritieke informatie mislopen.
 • Alles van iedereen aannemen. Het is uw eigen aangelegenheid en uw eigen risico.
 • Een compromis accepteren: zorg dat u de zaak krijgt die u wilt en neem niet de eerste die u kunt krijgen.

Europese erecode, een gedragscode
De Europese Erecode inzake Franchising formuleert een aantal verplichtingen zowel voor de franchisegever als voor de franchisnemer.

De franchisegever moet o.a.:
 • eerst zelf gedurende een redelijke tijd (NFV: een jaar) met succes de franchiseformule toepassen in een testvestiging (pilot) alvorens een franchisenetwerk te beginnen
 • moet franchisenemer begintrainingen geven en voortdurend ondersteunen en begeleiden

De franchisenemer moet:
 • zich inspannen voor de groei van zijn bedrijf en onderhoud van de gemeenschappelijke identiteit en reputatie
 • controleerbare bedrijfsgegevens overleggen
 • geheimhouding bewaren t.a.v. ter beschikking gestelde knowhow.

Franchiseorganisaties die zijn aangesloten bij de NFV dienen hun voorovereenkomst en franchiseovereenkomst op de Europese Erecode af te stemmen.

Neem als franchisenemer de tijd om de volledige tekst van de Europese Erecode inzake Franchising door te lezen. Duidelijk zal worden dat beide partijen rechten en plichten hebben.

Wanneer kan de franchisenemer als zelfstandig ondernemer worden beschouwd?
(criteria aangelegd door Centrale Raad van Beroep - 1987)
 1. Franchisenemer verricht arbeid als zelfstandige in de uitoefening van een bedrijf.
 2. Hij is ingeschreven in het Handelsregister als exploitant, is in het bezit van een vestigingsvergunning, en van een eigen BTW-nummer (waaruit blijkt erkenning door fiscus als ondernemer).
 3. Franchisenemer houdt behoorlijk boek en laat zijn jaarstukken verzorgen door een boekhouder/accountant.
 4. Franchisenemer heeft zijn onderneming in een rechtspersoon ondergebracht.
 5. Franchisenemer beschikt over een behoorlijk bedrijfskapitaal, waarin een deel eigen vermogen.
 6. Hij heeft de investeringen in verbouwingen, inventaris, bedrijfsmiddelen en voorraad zelf bekostigd.
 7. Het personeel is in dienst van franchisenemer.
 8. Hij heeft eigen vorderingen op afnemers en schulden aan leveranciers, fiscus, openbare nutsbedrijven, enz.
 9. Franchisenemer is voor zijn bruto inkomsten afhankelijk van de omzet die hij weet te behalen door verkoop van goederen en/of diensten aan het publiek.
 10. Hij loopt een aanmerkelijk risico t.a.v. het bedrijfsresultaat (dubieuze debiteuren, incourantheid en veroudering voorraad voor zijn risico). Tegenover inkomsten uit omzet staan gebruikelijke kosten wegens financiering investeringen/voorraad, loonkosten, huur, leveranties, enz.
 11. Hij kan winst, maar vooral ook verlies lijden.
 12. Franchisenemer ontplooit zelf initiatieven t.a.v. het pakket af te nemen goederen en diensten.
 13. Zijn invloed op de omzet en daarmee het bedrijfsresultaat is aanmerkelijk.


N.B.:
Bij de Belasting dient u de brochure "Zelfstandig Ondernemerschap" op te vragen.

Cosly.com