Cosly.com

Missie & visie


Missie
NFV behartigt de belangen van haar aangesloten leden en is een serieuze gesprekspartner voor politiek, franchisenemersorganisaties en media.

Visie
Het creëren van NFV als keurmerk, welke van meerwaarde is voor franchisegevers. Een netwerkplatform waar kennisdeling, in welke vorm dan ook, centraal staat.   

Doelstellingen
  • Het bevorderen van de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising
  • Kennisbundeling en kennisoverdracht
  • Voorlichting en orientatie op franchise mogelijkheden
  • Contacten met andere instellingen en overheden op het gebied van franchising
  • Advies over algemeen juridische en commerciele aspecten van franchising

Cosly.com