Cosly.com

NFV Erkend lid


Het voeren van het NFV-lid logo is voorbehouden aan formuleleden en geassocieerde leden van de NFV. Franchiseformules die voldoen aan de genoemde criteria komen in aanmerking voor het lidmaatschap.

Er moet sprake zijn van:
 • een duidelijk ontwikkelde formule, die minimaal twee jaar op franchisebasis functioneert
 • er dient tenminste een succesvolle pilotvestiging operationeel te zijn
 • de franchisegever dient minimaal twee franchisevestigingen te exploiteren
 • de franchiseorganisatie moet gevestigd zijn in Nederland
 • merknaam c.q. handelsnaam dienen gedeponeerd te zijn
 • de inhoud van de franchiseovereenkomst draagt goedkeuring van de NFV
 • gedetailleerde instructies zijn vastgelegd in een handboek
 • de franchisegever hanteert naar mening van de NFV acceptabele financiele voorwaarden als entreegeld, franchisefee en reclamebijdragen
 • formuleleden onderschrijven de Europese Erecode inzake Franchising
 • de franchiseorganisatie biedt kandidaat-franchisenemers voldoende schriftelijke voorinformatie, zoals omschreven in de Europese Erecode inzake Franchising
 • er is een profielschets voor franchisenemers
 • een acceptabel ondernemersinkomen
 • voortdurende ondersteuning en begeleiding van de franchisenemers.
 • overdracht van know-how
 • een handboek 
 • goed geregelde communicatie
 • voortdurend onderhoud en ontwikkeling van de formule
   
Voorafgaand aan een toetreding tot Erkend lid zal de Commissie Leden een bedrijfsbezoek houden en contracten van leden worden 3-jaarlijks hertoetst.

Cosly.com