Cosly.com

Erecode


Europese Erecode Inzake Franchising


In samenwerking met de Europese Commissie is in 1972 door de Europese Franchise Federatie de Europese Erecode Inzake Franchising opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. De organisaties (franchiseverenigingen) die zich aan deze Europese Erecode verbinden hebben in hun statuten vastgelegd dat hun leden franchisegevers verplicht zijn deze Erecode toe te passen. Overigens is de Erecode ook van toepassing in de relatie master-franchisenemer en diens franchisenemers.
De Erecode is een soort gedragscode, geen formele wet. Ook voor niet aangesloten organisaties kan de Erecode van invloed zijn. Bij de beoordeling van een geschil kunnen rechters de inhoud van de Erecode bij de oordeelsvorming betrekken.


«Terug naar Juridisch

Cosly.com