Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Notulen Algemene Ledenvergadering NFV 28 mei 2014
787 Verslag ALV en NFV Franchise Trofee 15 Juli 2015
Einde hoofdhuur betekent geen einde onderhuur met franchisenemer
800 Arresten Huurrecht 14 Juli 2015
Opheffing non-concurrentiebeding door franchisenemer
636 Non-concurrentiebeding 14 Juli 2015
rechter oordeelt dat voorbereidende handelingen tijdens de looptijd van een non-concurrentiebeding toegestaan zijn.
627 Non-concurrentiebeding 19 Juni 2015
Franchisenemer is entreefee verschuldigd voor gebruik formule
648 Franchiseovereenkomst 11 Juni 2015
Franchisenemer is gebonden aan contractuele non-concurrentiebeding
631 Non-concurrentiebeding 08 Juni 2015
Uitleg van een postcontractueel non-concurrentie bepaling in een franchiseovereenkomst.
918 Contractueel non-concurrentiebeding 13 Maart 2015
Bestuurdersaansprakelijkheid bij franchisegever?
900 Bestuurders aansprakelijkheid franchisegever 10 Februari 2015
Inroepen financieringsvoorbehoud opgenomen in huurovereenkomst slaagt
873 Financieringsvoorbehoud 27 Januari 2015
franchiseovereenkomst tussen Subway en franchisenemer
1001 Nietigheid arbitraal beding 05 Januari 2015


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com