Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Dwaling omtrent prognose
15 Arresten Prognose 09 Februari 2016
Geen aanleiding om een bijzondere zorgplicht van franchisegever aan te nemen
15 Franchiseovereenkomst 09 Februari 2016
Jumbo heeft franchiserelatie met 4 franchisenemers opgezegd
11 Franchiseovereenkomst 09 Februari 2016
Samenwerking (feitelijk) niet per einde looptijd beëindigd
6 Franchiseovereenkomst 09 Februari 2016
Overdracht/opzegging franchiseovereenkomst
111 Franchiseovereenkomst 20 Januari 2016
Vordering van verhuurder om ongebruikt gedeelte van een winkelpand te exploiteren
227 Uitspraken huur 30 November 2015
geprognosticeerde omzet niet haalbaar geacht en gebaseerd op onjuiste of onvolledige uitgangspunten
335 Arresten Prognose 06 November 2015
Geen onjuiste prognoses franchisegever
237 Arresten Prognose 19 Oktober 2015
Vormt centrale website een inbreuk op exclusiviteit verzorgingsgebied?
165 19 Oktober 2015
Opzegging franchiseovereenkomst door franchisegever niet rechtsgeldig
139 Franchiseovereenkomst 19 Oktober 2015


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com