Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Uitleg van een postcontractueel non-concurrentie bepaling in een franchiseovereenkomst.
227 Contractueel non-concurrentiebeding 13 Maart 2015
Bestuurdersaansprakelijkheid bij franchisegever?
267 Bestuurders aansprakelijkheid franchisegever 10 Februari 2015
Inroepen financieringsvoorbehoud opgenomen in huurovereenkomst slaagt
270 Financieringsvoorbehoud 27 Januari 2015
franchiseovereenkomst tussen Subway en franchisenemer
285 Nietigheid arbitraal beding 05 Januari 2015
Schadevergoeding bij voortijdige beëindiging franchiseovereenkomst.
338 Arresten Beëindiging franchiseovereenkomst 17 November 2014
Vraag of supermarktketen gehouden is franchiseovereenkomst voort te zetten.
276 Arresten Beëindiging franchiseovereenkomst 17 November 2014
Domica: Geen inbreuk merk en handelsnaam door oude informatie die nog enige tijd op internet heeft gestaan.
231 Arresten Zelfstandigheid franchisenemer 17 November 2014
Conclusie van Advocaat-Generaal J. Kokott- Expedia Inc. tegen Autorité de la concurrence e.a..
78 Arresten Mededingingsrecht 03 November 2014
Expedia Inc. tegen Autorité de la concurrence e.a..
73 Arresten Mededingingsrecht 02 November 2014
Beëindiging door opzegging franchiseovereenkomst wegens betalingsachterstanden niet gehonoreerd
81 Franchiseovereenkomst 01 Oktober 2014


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com