Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
geprognosticeerde omzet niet haalbaar geacht en gebaseerd op onjuiste of onvolledige uitgangspunten
66 Arresten Prognose 06 November 2015
Geen onjuiste prognoses franchisegever
88 Arresten Prognose 19 Oktober 2015
Vormt centrale website een inbreuk op exclusiviteit verzorgingsgebied?
93 19 Oktober 2015
Opzegging franchiseovereenkomst door franchisegever niet rechtsgeldig
65 Franchiseovereenkomst 19 Oktober 2015
Mag franchisenemer betaling franchisefee opschorten?
70 Wijziging franchisefee 12 Oktober 2015
Bent u klaar voor de consument van 2020?
319 eBook Shopping Tomorrow 16 Juli 2015
Notulen Algemene Ledenvergadering NFV 28 mei 2014
303 Verslag ALV en NFV Franchise Trofee 15 Juli 2015
Einde hoofdhuur betekent geen einde onderhuur met franchisenemer
317 Arresten Huurrecht 14 Juli 2015
Opheffing non-concurrentiebeding door franchisenemer
148 Non-concurrentiebeding 14 Juli 2015
rechter oordeelt dat voorbereidende handelingen tijdens de looptijd van een non-concurrentiebeding toegestaan zijn.
215 Non-concurrentiebeding 19 Juni 2015


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com