Cosly.com

Kennisbank
Titel Gelezen Categorie Datum toegevoegd
Bent u klaar voor de consument van 2020?
261 eBook Shopping Tomorrow 16 Juli 2015
Notulen Algemene Ledenvergadering NFV 28 mei 2014
250 Verslag ALV en NFV Franchise Trofee 15 Juli 2015
Einde hoofdhuur betekent geen einde onderhuur met franchisenemer
268 Arresten Huurrecht 14 Juli 2015
Opheffing non-concurrentiebeding door franchisenemer
105 Non-concurrentiebeding 14 Juli 2015
rechter oordeelt dat voorbereidende handelingen tijdens de looptijd van een non-concurrentiebeding toegestaan zijn.
171 Non-concurrentiebeding 19 Juni 2015
Franchisenemer is entreefee verschuldigd voor gebruik formule
166 Franchiseovereenkomst 11 Juni 2015
Franchisenemer is gebonden aan contractuele non-concurrentiebeding
158 Non-concurrentiebeding 08 Juni 2015
Uitleg van een postcontractueel non-concurrentie bepaling in een franchiseovereenkomst.
416 Contractueel non-concurrentiebeding 13 Maart 2015
Bestuurdersaansprakelijkheid bij franchisegever?
403 Bestuurders aansprakelijkheid franchisegever 10 Februari 2015
Inroepen financieringsvoorbehoud opgenomen in huurovereenkomst slaagt
412 Financieringsvoorbehoud 27 Januari 2015


Heeft u een tip voor de Kennisbank? Of zou u graag willen dat een document terug te vinden is als download? Mail uw tip (evt. met bijlage) dan naar info@nfv.nl onder vermelding van 'Kennisbank tip'.

Cosly.com